ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 17η/27-05-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: 1.Οριστικοποίηση οργανικών τοποθετήσεων οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Εγκρίθηκε η οριστικοποίηση τοποθέτησης των οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.  

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήματος θεραπείας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης.

Ο παραπάνω συνάδελφος επανήλθε, μετά την απόρριψη του αιτήματος που υπέγραφαν  οι 12 συνάδελφοι της σχολικής μονάδας, όχι για το κενό που δόθηκε στον κλάδο των μηχανολόγων αλλά για τα κενά στους κλάδους ΠΕ81, ΠΕ84 και ΠΕ88.03. Το συμβούλιο επέμεινε στην αρχική του θέση μιας και τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο συνάδελφος δεν έφεραν κάτι καινούριο στην υπόθεση των κενών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος για τους ίδιους λόγους.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση, οριστική τοποθέτηση ή ήρθαν από μετάθεση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Πριν το συμβούλιο προβεί στις οργανικές τοποθετήσεις εξέτασε  την εκπρόθεσμη αίτηση συναδέλφου κλάδου ΠΕ02 από το Γ/σιο Αιγινίου. Η συνάδελφος επικαλέστηκε λόγους υγείας και ότι δεν είχε ενημερωθεί από το σχολείο για τη διαδικασία. Μετά από παρέμβασή μου η υπηρεσία να επικοινώνησε με το Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι είχε αποστείλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συνάδελφο. Στη συνέχεια, αφού απορρίφθηκε η εκπρόθεσμη δήλωση προτίμησης, το συμβούλιο προχώρησε στις οργανικές τοποθετήσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη της εκπρόθεσμης αίτησης της συναδέλφου αλλά και την απόφαση των τοποθετήσεων.  

Δόθηκε νέα προθεσμία για κατάθεση Αιτήσεων – Δηλώσεων προτίμησης μέχρι και την Τρίτη 01-06-2021 και ώρα 23:59 από όσους ζητούν οριστική τοποθέτηση ή ήρθαν με μετάθεση και δεν έχουν τοποθετηθεί. Οι τοποθετήσεις θα γίνουν στα εναπομείναντα οργανικά κενά. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα κενά το συμβούλιο θα προχωρήσει σε αναγκαστική τοποθέτηση αυτών που διαθέτουν τα λιγότερα μόρια στις σχολικές μονάδες που έχουν τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών. Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέθεσαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης κατά τον Νοέμβριο κατατάσσονται τελευταίοι στον πίνακα μορίων.

Σ΄ αυτό το σημείο θα ήθελα να καταγγείλω τη στάση του κ. Μπουλούμη. Μετά από 3 ώρες συμβουλίου ζητά από τη γραμματέα να καταγράψει στα πρακτικά ότι αυτός απέχει από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας τη Διευθύντρια ότι δεν του έδωσε τα στοιχεία που αιτήθηκε και αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο. Τα στοιχεία που ζητούσε ο κ. Μπουλούμης είναι αναρτημένα από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ( πίνακες μορίων και ειδικές κατηγορίες μετάθεσης ), ενώ οι επιλογές των συναδέλφων μας διαμοιράστηκαν ηλεκτρονικά από την υπηρεσία σε πίνακες κατά τη διάρκεια του συμβουλίου. Ενώ δεν διεκόπη κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του σε κανένα σημείο, μόλις πήρε το λόγο η πρόεδρος του συμβουλίου την διέκοπτε επανειλημμένως. Μόλις πήρα τον λόγο εγώ δεν κατάφερα να αρθρώσω πρόταση αφού εξαπέλυε ύβρεις προς το πρόσωπό μου την ώρα που προσπαθούσα να μιλήσω.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Κατά την οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις στις ΣΜΕΑΕ. Στις ειδικότητες που δεν επιθυμούσαν τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και υπήρχε οργανικό κενό έγινε αναγκαστική οργανική τοποθέτηση, όπως και στη γενική παιδεία. Και εδώ οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν καταθέσει αίτηση οριστικής τοποθέτησης τοποθετήθηκαν τελευταίοι στον πίνακα μορίων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος συνάδελφος διαπιστώσει λάθος στις τοποθετήσεις βάσει της αίτησής του παρακαλείται να καταθέσει σχετικό αίτημα προς το συμβούλιο για να διορθωθεί.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση, για το σύνολο των εκπαιδευτικών ( 9 ),  εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια σε δύο (2) εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716