ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 19η/23-06-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση για το σύνολο των αιτούντων ( 3 ), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακών τίτλων, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021 για τη διενέργεια αποσπάσεων στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και στη Γενική Εκπαίδευση.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από την υπηρεσία, εγκρίθηκαν τα λειτουργικά κενά στο σύνολό τους για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, αλλά και των τμημάτων ένταξης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση μιας και στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών για την ειδική αγωγή ανά ειδικότητα.

α/α

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

1

ΠΕ02

-7

2

ΠΕ03

-5

3

ΠΕ04.01

-1

4

ΠΕ08

-1

5

ΠΕ11

-4

6

ΠΕ78

-1

7

ΠΕ80

-3

8

ΠΕ86

-1

9

ΠΕ88.01

-1

 

 Επίσης, στη Γενική Εκπαίδευση η υπηρεσία στην εισήγησή της συμπεριέλαβε όλες τις παρατηρήσεις του αιρετού της ΔΑΚΕ για την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών για το επόμενο σχολικό έτος, 0πως διατυπώνονται κατά καιρούς. Οι παρατηρήσεις μας που λήφθηκαν υπόψη είναι:

  • Ο υπολογισμός των απαιτούμενων εκπαιδευτικών δεν έγινε στη βάση των 20 ωρών υποχρεωτικού ωραρίου, αλλά των 18 ωρών. Αυτό και μόνο επηρέασε σημαντικά προς τα κάτω τα πλεονάσματα και σε κάποιες ειδικότητες είχαμε κενά αντί πλεονασμάτων.
  • Εκτιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που θα απουσιάσουν με μακροχρόνια άδεια, αφού κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση που να δηλώνουν την πρόθεσή τους να λάβουν την παραπάνω άδεια.
  • Λήφθηκαν υπόψη οι αδυνατούντες να προσφέρουν διδακτικό έργο, οι οποίοι είχαν απαλλαγεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και υφίστανται και σήμερα οι λόγοι υγείας για απαλλαγή, καθώς και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας και χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας.
  • Εκτιμήθηκαν ακόμη και οι ανάγκες για κατ’ οίκον διδασκαλία, βάσει των αναγκών του προηγουμένου σχολικού έτους, που συνεχίζουν να χρήζουν κατ’ οίκον διδασκαλίας και κατά το επόμενο, σε ειδικότητες που εμφάνιζαν πλεονάσματα.
  • Συνεκτιμήθηκαν στους απόντες και οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, Φυσικής Αγωγής και ΠΛΗΝΕΤ.
  • Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και διδασκαλίες με Β’ Ανάθεση για εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών και ΠΕ04.01 Φυσικής που εμφάνιζαν πλεονάσματα και συνηθίζουν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με ώρες Β’ Ανάθεσης.
  • Εκτιμήθηκαν ακόμη και σπασίματα τμημάτων λόγω μικρών αιθουσών στη βάση του 1,5 m2 ανά μαθητή, κυρίως στις ειδικότητες που διδάσκουν πληροφορική και τεχνολογία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τα λειτουργικά κενά πλεονάσματα σχολικού έτους 2021-22. Έτσι σε αρκετές ειδικότητες τα πλεονάσματα μηδενίστηκαν σχεδόν και σε άλλες δημιουργήθηκε σημαντικός αριθμός κενών, που θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς συναδέλφους να διεκδικήσουν απόσπαση πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τα κενά – πλεονάσματα που δόθηκαν πέρυσι για το τρέχον σχολικό έτος καθώς και τα φετινά για το επόμενο. Στη στήλη 2020-2021 είναι αυτά που δόθηκαν πέρυσι, στη στήλη 2021-22 είναι αυτά που δόθηκαν φέτος και στη στήλη διαφορά αποτυπώνεται πόσο μειώθηκαν τα πλεονάσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+)

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

2020-21

2021-22

 

ΠΕ01.00

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

2

-2

-4

ΠΕ02.00

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

9

-8

-17

ΠΕ03.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-9

-20

-11

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

2

 

-2

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

-2

-3

-1

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

-2

-4

-2

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

 

-1

-1

ΠΕ05.00

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

6

3

-3

ΠΕ06.00

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

-9

-9

ΠΕ07.00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

-3

-5

-2

ΠΕ08.00

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

1

1

ΠΕ11.00

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9

1

-8

ΠΕ78

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-1

3

4

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-1

-1

 

ΠΕ80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7

1

 -6

ΠΕ81

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

6

1

 -5

ΠΕ82

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

-1

 

1

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

 

-4

ΠΕ84

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

3

1

-2

ΠΕ86

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8

-3

-11

ΠΕ87.01

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

-1

-2

 -1

ΠΕ87.02

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-5

-3

2

ΠΕ87.03

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

-1

 

1

ΠΕ87.04

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

-1

-1

ΠΕ87.05

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

 

-1

-1

ΠΕ87.08

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

-3

-3

 

ΠΕ87.09

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

-1

-4

-3

ΠΕ88.01

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

1

-1

-2

ΠΕ88.Ο2

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

-2

-2

ΠΕ88.03

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

2

2

ΠΕ88.04

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

 

-1

ΠΕ88.05

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

1

-1 

ΠΕ89.01

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-1

-1

 

ΠΕ90

ΝΑΥΤΙΚΩΝ

1

1

 

ΠΕ91.01

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

1

 

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

2

1

 -1

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1

 

-1

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

-1

-1

 

ΤΕ02.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

1

1

 

 

Επίσης, αναγνώστηκε από την υπηρεσία υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Περιβαλλοντολόγων για την ορθή αποτύπωση των κενών στον κλάδο ΠΕ88.05.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716