ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 24η/19-08-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας τίτλου ως integrated master, μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικού τίτλου σποδών.

 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από την υπηρεσία, αναγνωρίστηκε η συνάφεια του τίτλου ως integrated master, του διδακτορικού τίτλου και είκοσι (20) μεταπτυχιακών τίτλων, όλοι νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του ΠΥΣΔΕ Πιερίας για την για τη διενέργεια των λειτουργικών υπεραριθμιών.

 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από την υπηρεσία, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στον πίνακα λειτουργικών κενών πλεονασμάτων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανακοίνωση Ονομαστικού Πίνακα Λειτουργικά Υπεραρίθμων για τις τοποθετήσεις 2020-2021 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

Εγκρίθηκε ο ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ανακοινώθηκε από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τον ονομαστικό πίνακα, εφόσον στην εισήγηση της υπηρεσίας λήφθηκε υπόψη ότι, στις σχολικές μονάδες που είναι περισσότεροι του ενός ονομάστηκε αναγκαστικά ο τελευταίος τοποθετηθείς ή αυτός που έχει τα λιγότερα μόρια μετάθεσης σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης και από αυτούς που επιθυμούσαν αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.

Στη συνέχεια, δόθηκε προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΘΗΝΑ» μέχρι τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 09:00π.μ., όσοι:

  • Έχουν ονομαστεί ως λειτουργικά υπεράριθμοι
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
  • Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
  • Ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  • Έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Και όσοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Όπως και τα προηγούμενα έτη, θα προηγηθούν οι αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης έτσι ώστε να δοθούν όλα τα κενά που θα προκύψουν στη διάθεση των υπεραρίθμων ή αυτών που βρίσκονται στη διάθεση ή αυτών που επιθυμούν απόσπαση. Οι αποσπάσεις θα γίνουν με τα κριτήρια που προβλέπει το υπουργείο. Για τις σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής με μοριοδότηση, όπως και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, και για το Μουσικό Σχολείο με κατάθεση φακέλου προσόντων, όπως και στις αποσπάσεις που γίνονται από το υπουργείο. Για την περίπτωση αυτή οι συνάδελφοι που επιθυμούν απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο θα καταθέσουν το φάκελό τους ηλεκτρονικά στο mail της υπηρεσίας ή έντυπα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

 Σ΄ αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στη στάση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, που συμμετείχε ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος, ο οποίος διαφωνεί με τη διαδικασία απόσπασης και δεν επιθυμεί να γίνουν αναλογικά, όπως και από το υπουργείο, γιατί δεν θεωρεί κανένα μέλος του ΠΥΣΔΕ ικανό να αξιολογήσει τους φακέλους παρά μόνο τον εαυτό του και μόνο αυτόν.

 

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή των συναδέλφων στις ανακοινώσεις για να μη χάσουν τις όποιες προθεσμίες ανακοινώνονται για τις υπηρεσιακές μεταβολές, οι οποίες γίνονται σε συμπτυγμένα χρονικά διαστήματα για να γίνουν έγκαιρα οι προσλήψεις αναπληρωτών.

 

 Όλοι οι πίνακες, ο ονομαστικός υπεραρίθμων και αυτός με τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα όπως τροποποιήθηκε, θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716