THE VOICE OF ΠΥΣΔΕ

 

Κενά - Πλεονάσματα - Υπεράριθμοι - Νέοι Διευθυντές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 19-08-2021 από την Κριτική Επιτροπή του ΠΥΣΔΕ Πιερίας είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό.

Απορρίφθηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ84 για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, διότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός είναι αποσπασμένος σε άλλον φορέα, από τον οποίο θα πρέπει να αιτηθεί και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλοι σπουδών στις ακόλουθες περιπτώσεις εκπαιδευτικών:

α) 8 ΠΕ03

β) 9 ΠΕ79.01

γ) 1 ΠΕ87.01

δ) 1 ΠΕ87.02

ε) 1 ΠΕ87.05

στ) 1 ΠΕ87.08

ζ) 1 ΠΕ87.09

Επίσης αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια του διδακτορικού τίτλου σπουδών μιας εκπαιδευτικού ΠΕ87.01.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του ΠΥΣΔΕ Πιερίας για την ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών.

Όπως είχαμε προβλέψει στο προηγούμενο ενημερωτικό, οι πίνακες Α΄ με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα στη γενική και ειδική αγωγή, που εγκρίθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, περιείχαν λάθη και ως εκ τούτου έπρεπε να τροποποιηθούν.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο πρώτος πίνακας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Πιερίας στις 17/8, καθώς και ο δεύτερος, που ακολούθησε, δεν είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθότι οι τροποποιήσεις προέκυψαν μετά τη Συνεδρίαση.

Στο πρώτο πίνακα εμφανίστηκε το κενό σε ΠΕ04 στο ΓΕ.Λ. Κολινδρού, διότι, καθώς φαίνεται, δεν είχε υπολογιστεί ότι ο διοικητικός αιρετός της Δ.Α.Κ.Ε., που έχει οργανική στο σχολείο έχει διδακτικό ωράριο μόνο τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα! Θυμίζουμε τις εξαγγελίες της Δ.Α.Κ.Ε. περί παραιτήσεων όλων των αιρετών της, που τυχόν θα εκλέγονταν μετά τις εκλογές, στις οποίες υποτίθεται ότι απείχε. Τελικά, απ’ ότι φαίνεται, υπερίσχυσε η αίσθηση του καθήκοντος και ο εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε. κ. Τόκας όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά παρέμεινε στο Συμβούλιο, στηρίζοντας την Διοίκηση, υπηρετώντας το καλό … του κλάδου ή ίσως της κλαδικής.

Ο τροποποιημένος πίνακας (που ενδέχεται να τροποποιηθεί εκ νέου) ψηφίστηκε ομόφωνα, με εξαίρεση τα κενά του Γυμνασίου Κ. Μηλιάς, στα οποία μειοψήφησε ο αιρετός της Κ.Ε.Ε., διότι εξαφανίστηκε κενό στην ειδικότητα ΠΕ04. Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής, ειδικότητας ΠΕ03, εξαναγκάστηκε να συμπληρώσει το διδακτικό του ωράριο των επτά (7) ωρών, αφήνοντας μαθήματα Α΄ ανάθεσης (μαθηματικά) και αναλαμβάνοντας μαθήματα Γ΄ ανάθεσης (γεωγραφία), αφαιρώντας με τον τρόπο αυτό μαθήματα Α΄ ανάθεσης από τον κλάδο ΠΕ04.

Αντιγράφουμε από τον νέο Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 100:

«1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως  προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις  τάξεις και στα τμήματα. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. …..»

Ποιος ο λόγος να ψηφίζονται νόμοι, όταν αυτοί δεν εφαρμόζονται; Εν μέσω θέρους καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να παραβιάσουν τον παραπάνω νόμο και να κάνουν τις αναθέσεις των διδασκαλιών μόνοι τους, χωρίς να συνεδριάσει ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Θυμίζουμε επίσης ότι:

α) Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

β) Η τρίτη (Γ΄) ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Είναι προφανές ότι η Γ΄ ανάθεση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η λογική «δύο μέτρα και δύο σταθμά» εφαρμόστηκε για άλλη μια φορά από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην συνεδρίαση της 17/8, δόθηκε στο 3ο Γυμνάσιο κενό δώδεκα (12) ωρών σε ΠΕ03, παρά το ότι το σχολείο έδινε κενό δέκα (10) ωρών, με τη λογική ότι τα μαθηματικά στο Γυμνάσιο είναι 4ωρο μάθημα και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μάλιστα αποδόθηκε μομφή στον Διευθυντή, που δεν το έκανε από μόνος του, δηλαδή να αφαιρέσει δύο (2) ώρες Α΄ ανάθεσης από τους  ΠΕ03. Καλά μέχρι εδώ, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση του 3ου Γυμνασίου δεν ζητήθηκε από το σχολείο να δώσει στους ΠΕ03 δύο (2) ώρες σε μαθήματα Β΄ ή Γ΄ ανάθεσης, αφαιρώντας μαθήματα Α΄ ανάθεσης από τους ΠΕ04 ή από κάποια άλλη ειδικότητα!

Τα συμπεράσματα δικά σας.     

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση Ονομαστικού Πίνακα Λειτουργικά Υπεράριθμων για τις τοποθετήσεις για το διδακτικό έτος 2020-2021 Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Εγκρίθηκαν οι δύο παραπάνω ονομαστικοί πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας, πάρα το ότι είναι γνωστές οι ενστάσεις μας για το συγκεκριμένο θέμα, ο οποίες έχουν αναφερθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα ενημερωτικά δελτία.

ΠΡΟΣΟΧΗ διότι οι προθεσμίες τρέχουν!

… και ως γνωστόν το ΠΥΣΔΕ είναι αμείλικτο σε θέματα προθεσμιών.

Καλούνται οι κάτωθι ομάδες εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, να υποβάλουν μέσω του Συστήματος Αθηνά αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά μέχρι και τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 09:00 π.μ.

α) Όσοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε άλλη σχολική μονάδα,

β) όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

γ) όσοι είναι νεοδιόριστοι,

δ) όσοι είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ,

ε) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ,

στ) όσοι επιθυμούν απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο.

 Ουπς! Είπαμε την κακιά λέξη: Μουσικό Σχολείο. Ένα μάθημα ιστορίας για νέους και παλιούς.

 Για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται εντός ΠΥΣΔΕ για την κάλυψη των κενών των Μουσικών Σχολείων δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν οι αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας γίνονταν ως εξής:

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ζητούσε.

– Στείλτε μου την φιλόλογο τάδε, που έχει εξειδίκευση στο θέατρο, διότι την χρειαζόμαστε για τις εκδηλώσεις του σχολείου.

Και πράγματι το ΠΥΣΔΕ υλοποιούσε το αίτημα του Διευθυντή, χωρίς να ελέγξει αν υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στο θέατρο, που θα επιθυμούσαν επίσης να πάνε στο Μουσικό Σχολείο. Η πρακτική αυτή είχε ευεργετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του σχολείου, πλην όμως δημιουργούσε το αίσθημα της αδικίας στους υπόλοιπους συναδέλφους, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν με ποια κριτήρια γίνονταν οι αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο, θεωρώντας ότι είναι ένα σχολείο για εξυπηρετήσεις ημετέρων.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και ικανοποιώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ως Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών προτείναμε, και έγινε δεκτό για σειρά χρόνων, οι αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο να γίνονται με κριτήριο τα μόρια απόσπασης. Το σχολείο δεν ωφελήθηκε, ωστόσο σταμάτησαν οι γκρίνιες και αποκαταστάθηκε εν μέρει η εμπιστοσύνη των συναδέλφων προς το Συμβούλιο, τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.   

Από τη διαφάνεια όμως ποιος ωφελήθηκε; Όχι πάντως ο αρχιμάγειρας, που εισηγήθηκε πριν από δύο (2) χρόνια να αλλάξει ο τρόπος αποσπάσεων στο Μουσικό Σχολείο και να γίνεται βάσει προσόντων. Έτσι, τα 4 διοικητικά μέλη του ΠΥΣΔΕ, δηλαδή οι 3 υπηρεσιακοί και ο υπηρεσιακός αιρετός της Δ.Α.Κ.Ε. (Διοικητικοί Αιρετοί Κομματικοί Εκπρόσωποι), ζήλεψαν την αίγλη των τεσσάρων κριτών του The Voice και αποφάσισαν χωρίς κανένα απολύτως προσόν και χωρίς καμία απολύτως γνώση να επιλέξουν ποιοι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλοι για το Μουσικό Σχολείο, κάνοντας και το ανάλογο Casting.

Ο Διοικητικός αιρετός της Δ.Α.Κ.Ε. έχει πλήρη άγνοια όχι μόνο από τη Μουσική αλλά και από οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Η μόνη τέχνη που γνωρίζει είναι η μαγειρική τέχνη. Ο Μαθηματικός που θα πάει στο Μουσικό Σχολείο θα πρέπει να ξέρει μαθηματικά και όχι να παίζει κιθάρα. Για την κιθάρα ελπίζουμε να στέλνει καθηγητές το Υπουργείο Παιδείας. Ας θυμίσουμε όμως, πώς αντιλαμβάνεται το ΠΥΣΔΕ την έννοια των προσόντων.

Στο Μουσικό Σχολείο επιθυμούν να αποσπαστούν 3 εκπαιδευτικοί, ο Α , ο Β και ο Γ. Ο Α έχει τα πιο πολλά μόρια, αλλά τον πιο φτωχό φάκελο. Πέτα τον απέξω. Ο Β έχει τον καλύτερο φάκελο, αλλά ο δικός μας είναι ο Γ. Οπότε, αφού πετάξαμε έξω τον Α, να συγκρίνουμε τους 2 με βάση τα μόρια! Νικητής είναι ο Γ και η αξιοκρατία νίκησε. Το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι είναι να διαλέξει ο Γ σε ποιανού κριτή την ομάδα θέλει να ενταχθεί. Ωχ, συγνώμη, αυτό είναι ΠΥΣΔΕ και όχι το The Voice. Ή μήπως δεν έχει διαφορά;

Κλείνοντας, να διατυπώσουμε ένα απλό ερώτημα. Εφόσον για το καλό του σχολείου οι αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο πρέπει να γίνουν με προσόντα και όχι με μόρια, δεν θα πρέπει να ρωτηθεί και ίδιο το σχολείο για το ποια είναι εκείνα τα προσόντα, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του;

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469