ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κενά - Πλεονάσματα - Υπεράριθμοι - Νέοι Διευθυντές

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 25-08-2021 από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Εξετάστηκαν τα ακόλουθα αιτήματα:

1) Προφορικό (!) αίτημα νεοδιόριστης συναδέλφου ΠΕ03, να αναγνωρισθούν τα μόριά της λόγω οικογενειακής κατάστασης και να τροποποιηθούν οι τοποθετήσεις και οι αποσπάσεις των ΠΕ03, που επηρεάζονται από αυτό. Το αίτημα έγινε δεκτό και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η συνάδελφος είχε καταθέσει τα χαρτιά, που αποδεικνύουν την οικογενειακή της κατάσταση για να λαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα, αλλά τα έγγραφα αυτά βρίσκονταν σε ένα γραφείο, που δεν ενημέρωσε το διπλανό γραφείο, οπότε δεν της υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα μόρια!

Να σημειώσουμε επίσης τα εξής:

α) Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τα μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία ούτε συμμετέχουν στον υπολογισμό των μορίων. Στην οθόνη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης εμφανίζεται ένα αρχείο Excel, όπου έχουν υπολογιστεί τα μόρια κάθε συναδέλφου από την υπηρεσία. Εκεί αναγράφεται, αν κάποιος είναι ειδική κατηγορία ή όχι, αν υπάρχει συνυπηρέτηση και σε ποιον δήμο υπάρχει εντοπιότητα. Τα πραγματικά μόρια κάθε συναδέλφου για κάθε σχολείο εν έτη 2021 υπολογίζονται επί τόπου προσθέτοντας και αφαιρώντας μόρια, ανάλογα με τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται κάθε σχολείο.  

β) Σύμφωνα με την υπηρεσία, αν κάποιος συνάδελφος είναι ειδική κατηγορία, αλλά δεν έκανε αίτηση βελτίωσης, παύει να είναι ειδική κατηγορία. Για παράδειγμα ένας πολύτεκνος, που δεν έκανε αίτηση βελτίωσης, παύει να είναι πολύτεκνος, διότι δεν κατέθεσε τα χαρτιά, που αποδεικνύουν την πολυτεκνία, παρά το ότι το διπλανό γραφείο μπορεί να το βεβαιώσει, αφού ο συνάδελφος μισθοδοτείται λαμβάνοντας τα αντίστοιχα οικογενειακά επιδόματα. Ένας νεοδιόριστος μπορεί να καταθέσει χαρτιά και να του υπολογιστούν μόρια οικογενειακής κατάστασης, ενώ ένας μόνιμος όχι!    

2) Αίτημα απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03. Το αίτημα θεωρήθηκε αρχικά εκπρόθεσμο και απορρίφθηκε, όμως στη συνέχεια βαφτίστηκε το κρέας ψάρι και θεωρήθηκε ως νέο αίτημα, που έγινε δεκτό με ψήφους 4-1 (μειοψηφώντας η Πρόεδρος του Συμβουλίου), διότι δεν επηρέαζε τις τοποθετήσεις και αποσπάσεις, που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να υποβάλει ΝΕΟ αίτημα, που να μην επηρεάζει τις τοποθετήσεις και αποσπάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 24/8, μπορεί να κάνει.  

3) Αίτημα απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ84 στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης με την δεύτερη ειδικότητά του (ΤΕ16). Και αυτό το αίτημα, όπως και το προηγούμενο, έγινε δεκτό με ψήφους 4-1 (μειοψηφώντας η Πρόεδρος του Συμβουλίου), διότι δεν επηρέαζε τις τοποθετήσεις και αποσπάσεις, που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και επιπλέον επειδή αποτελεί παράδειγμα καλής διαχείρισης του προσωπικού, αφού μειώνει τα πλεονάσματα στην ειδικότητα ΠΕ84 και ταυτόχρονα μειώνει τα κενά στις μουσικές ειδικεύσεις του Μουσικού Σχολείου.

4) Αίτημα υπεράριθμης εκπαιδευτικού ΠΕ01 για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες προς άρση της υπεραριθμίας της. Το αίτημα δεν εξετάστηκε, διότι θεωρήθηκε εκπρόθεσμο, με ψήφους 4-1 μειοψηφώντας ο αιρετός της Κ.Ε.Ε., μιας και Το Π.Δ. 100/97 προβλέπει δέκα ημέρες (10) για την κατάθεση των δηλώσεων προτίμησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και στην συγκεκριμένη περίπτωση δόθηκαν μόνο τρεις (3). Ως γνωστόν δεν υπάρχει νόμος, υπουργική απόφαση ή πολύ περισσότερο εγκύκλιος, που να είναι ανώτερη από προεδρικό διάταγμα.

Θέμα 2ο: Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις και αποσπάσεις σε υφιστάμενα λειτουργικά κενά στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ11, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ89.01. Επίσης πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις και αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ, οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν μετά τις προσλήψεις των αναπληρωτών.

Παρατηρήσεις

1) Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο ενημερωτικό, λόγω της τροποποίησης του Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ86 (2 κενά στο Εσπερινό ΕΠΑΛ) καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86, που επιθυμούν να κάνουν νέα ή τροποποιητική αίτηση τοποθέτησης για όλα τα κενά ΠΕ86, να το πράξουν έως και την Παρασκευή, 27-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr, ή, εφόσον δεν είναι δυνατή η αποστολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά, με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

2) Για να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι, πως πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις και οι αποσπάσεις στις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις του Συμβουλίου και χωρίς τα μέλη του Συμβουλίου να γνωρίζουν τις δηλώσεις προτίμησης των συναδέλφων (ποιες είναι εμπρόθεσμες, ποιες είναι εκπρόθεσμες και τι δηλώνει κάθε συνάδελφος) σας παραθέτουμε σχετικό αίτημα του αιρετού της Κ.Ε.Ε. προς την υπηρεσία και την αντίστοιχη απάντηση, που δόθηκε.

 

«ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με α.π. 6975/23-08-2021 αίτησής σας

Σε απάντηση της από 23-08-2021  αίτησής σας για χορήγηση των αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Πιερίας ενόψει των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά,  σας ενημερώνουμε ότι στο με αρ. πρωτ. 37695/Ε2/06-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με δημοσιοποίηση στοιχείων» αναφέρεται ότι «Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δημοσιοποίηση των επιλογών που αφορούν στις σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί».

Τα εν λόγω στοιχεία που αφορούν τις επιλογές των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες καθώς και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη πληροφορία για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά (π.χ. μόρια μετάθεσης, μόρια απόσπασης εκπαιδευτικών κ.α.) θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, στο οποίο συμμετέχετε με την ιδιότητα του αιρετού μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να προβεί στην πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.»

Δηλαδή, για όποιον δεν καταλαβαίνει, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, όποιο μέλος του Συμβουλίου επιθυμεί, μπορεί να φεύγει από το σπίτι του, να μεταβαίνει στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας, να ελέγχει τα στοιχεία και μετά να επιστρέφει στο σπίτι του για να συνεχίσει την τηλεδιάσκεψη! Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία με εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία των όσων αναφέρονται ανωτέρω, θεωρεί «δημοσιοποίηση», το να λάβει γνώση των στοιχείων ο αιρετός εκπρόσωπος του κλάδου!

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469