ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 28η/31-08-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.02.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού του τίτλου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

 

Κατατέθηκαν αιτήματα από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ80 τα οποία συνεκτιμήθηκαν κατά τις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά που είχαν προκηρυχθεί. Όσα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν έγινε επειδή έπονταν στη σειρά τοποθέτησης σε σχέση με αυτούς που κατέλαβαν το κενό.

Ο αιρετός της παράταξης ήταν υπέρ της αποδοχής για το σύνολο των αιτημάτων.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

 

Το συμβούλιο συνέχισε τις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα λειτουργικά κενά και τις ολοκλήρωσε για το σύνολο των κλάδων. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν ακόμη θα τοποθετηθούν μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων των σχολείων με τα κενά και πλεονάσματα σε ώρες και μετά τη διαδικασία των συμπληρώσεων ωραρίου, εφόσον δεν υπάρχει κενό πλέον των 12 ωρών. Oι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716