ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 29η/08-09-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια δεκαοχτώ (18) μεταπτυχιακών και δύο (2) διδακτορικών τίτλων, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση για το σύνολο των αιτούντων (6), συνολικά επτά (7) άδειες, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά τα αιτήματα των συναδέλφων παραπέμπονται για επόμενες συνεδριάσεις πλην αυτών που αφορούσαν αιτήσεις απόσπασης ή συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

Όσον αφορά τις αιτήσεις τοποθέτησης ή απόσπασης αυτές θα κατατεθούν μετά από την ανακοίνωση της υπηρεσίας μέχρι την Κυριακή 12-09-2021 και ώρα 23:59 για τα κενά που ανακοινώθηκαν ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Ως προς τα αιτήματα συμπλήρωσης που κατατέθηκαν δεν θα ληφθούν υπόψη και θα δοθεί προθεσμία, αφού ανακοινωθούν από την υπηρεσία τα κενά πλεονάσματα σε ώρες, για να κατατεθούν αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΘΗΝΑ» και μόνο.

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για έγκριση λειτουργίας ολιγομελών για το μάθημα της πληροφορικής δεν υπόκεινται σε έγκριση από το ΠΥΣΔΕ. Όσες σχολικές μονάδες έχουν ανάλογα αιτήματα θα πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία τεκμηριώνοντας αυτά βάσει της κείμενης νομοθεσίας για λειτουργία με λιγότερους μαθητές από τους 22 το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να συνεκτιμηθούν και αυτές οι ανάγκες που θα προκύψουν, για τα κενά πλεονάσματα που θα ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου.   

ΘΕΜΑ 4ο: Λειτουργικά κενά για τη β’ φάση τοποθετήσεων.

Μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων των σχολείων λόγω μεταβολής αριθμού τμημάτων, λαθών κατά την αποτύπωση των αναγκών στην προηγούμενη φάση και μείωσης του ωραρίου για τους αναπληρωτές διευθυντές ή υποδιευθυντές που ανέλαβαν καθήκοντα στις κενούμενες θέσεις λόγω συνταξιοδότησης των διευθυντών, ανακοινώθηκαν από το συμβούλιο τα λειτουργικά κενά που προέκυψαν. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν αυτά τα κενά μπορούν να καταθέσουν αίτηση βάσει της ανακοίνωσης της υπηρεσίας. Να σημειώσουμε ότι τοποθετήσεις που θα γίνουν λόγω αναπλήρωσης των διευθυντών στις κενούμενες θέσεις θα είναι μέχρι της ανάληψης των καθηκόντων των νέων διευθυντών, όποτε συμβεί αυτό. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η εξολοκλήρου διάθεση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ΕΚ Κατερίνης ως στελέχη (υποδιευθυντής και τομεάρχες). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716