ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 30η/15-09-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας επτά (7) μεταπτυχιακών τίτλων, πλην ενός που αφορούσε την αναγνώριση ως integrated master, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας για το σύνολο των αιτούντων (13), μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας για οκτώ (8) εκπαιδευτικούς που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε ένα μόνιμο και ένα αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

Εγκρίθηκε η χορήγηση και για τους δύο εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά τα αιτήματα δύο συναδέλφων κλάδου ΠΕ04.04 και μιας ΠΕ04.01 που αφορούσαν τροποποιήσεις τοποθέτησης έγιναν αποδεκτά και λήφθηκαν υπόψη κατά τη β’ φάση τοποθετήσεων.

Επίσης, αίτημα συναδέλφου κλάδου ΠΕ04.04 να χαρακτηριστεί υπεράριθμη για να μπορεί να διεκδικήσει κατά προτεραιότητα συμπλήρωση ωραρίου δεν έγινε αποδεκτό γιατί οι υπεραριθμίες στον κλάδο ΠΕ04 γίνονται συνολικά και όχι κατά ειδικότητα. Η σχολική της μονάδα στο σύνολο του κλάδου εμφάνιζε κενό. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της.

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για έγκριση λειτουργίας ολιγομελών για το μάθημα της πληροφορικής και της δεύτερης ξένης γλώσσας, παρόλο που δεν υπόκεινται σε έγκριση από το ΠΥΣΔΕ, διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία στο συμβούλιο για ενημέρωση.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις, αποσπάσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά για τη β’ φάση τοποθετήσεων.

Μετά την κατάθεση νέων αιτήσεων από  τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς το συμβούλιο προχώρησε στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Αύριο θα συνεχίσει το συμβούλιο τις συνεδριάσεις του για την αποτύπωση των κενών πλεονασμάτων ανά ειδικότητα και θα ανακοινωθούν για να κατατεθούν αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου από τους συναδέλφους που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716