ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 31η/16 & 17-09-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα θεραπείας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για απόσπαση στο 4ο Γ/σιο Κατερίνης δεν έγινε αποδεκτό από το συμβούλιο γιατί βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα κενά καλώς προκηρύχθηκαν και ζητήθηκαν αιτήσεις από τους συναδέλφους που επιθυμούσαν να διεκδικήσουν αυτά. Κατά τη διαδικασία αυτή προηγήθηκαν οι υπεράριθμοι, στη συνέχεια οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και τέλος οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Αίτημα από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82 για τροποποίηση της τοποθέτησής του από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης. Το αίτημα έγινε δεκτό γιατί στον επικαιροποιημένο πίνακα του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης εμφανίζονταν κενό στην ειδικότητά του.
  • Αίτημα από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 για να μη διατεθεί για συμπλήρωση του υπολειπόμενου ωραρίου της σε άλλη σχολική μονάδα λόγω ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης και να παραμείνει στο σχολείο της. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αλλά το σύνολο των εκπαιδευτικών διατίθενται και σε άλλες σχολικές μονάδες για διδακτικό ωράριο, εφόσον δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Μόνο αν δεν απαιτείται διδακτικό ωράριο μπορούν να παραμείνουν στη σχολική τους μονάδα και να παράσχουν διοικητικό έργο μέχρι συμπληρώσεως αυτού.
  • Τέλος ο κ. Μπουλούμης επανέφερε το αίτημα της συναδέλφου κλάδου ΠΕ04.04 για να χαρακτηριστεί υπεράριθμη και να μπορεί να διεκδικήσει κατά προτεραιότητα συμπλήρωση ωραρίου. Το συμβούλιο έμεινε στην προηγούμενη τοποθέτησή του γιατί οι υπεραριθμίες στον κλάδο ΠΕ04 γίνονται συνολικά και όχι κατά ειδικότητα. Η σχολική της μονάδα στο σύνολο του κλάδου εμφάνιζε κενό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της.

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για σπάσιμο τμημάτων γενικής παιδείας, παρόλο που δεν υπόκεινται σε έγκριση από το ΠΥΣΔΕ, διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία στο συμβούλιο για ενημέρωση.  

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά για τη β’ φάση τοποθετήσεων.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Λειτουργικά κενά για τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στη γενική παιδεία, στις ΣΜΕΑΕ και τα ΤΕ, στην παράλληλη στήριξη και για την «ΜΝΑΕ».

Εγκρίθηκαν τα λειτουργικά κενά στο σύνολό τους. Σας παραθέτω ανά κατηγορία αναλυτικά τα λειτουργικά κενά. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗKENΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-1 
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ-1-1
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ-2 
ΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-1-1
ΠΕ08.00ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-2 
ΠΕ79.01/ΤΕ16ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-1-1
ΠΕ83ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-1 
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-5 
ΠΕ87.01ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 
ΠΕ87.05ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ-1 
ΠΕ87.08ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1
ΠΕ87.09ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-2 
ΠΕ88.01ΓΕΩΠΟΝΟΙ-1 
ΤΕ01.19ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ-1 
ΤΕ02.02ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-1 
ΣΜΕΑΕ και ΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕΝΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-3-1
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-5 
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ-3 
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -1
ΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-1-1
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -1
ΠΕ88.01ΓΕΩΠΟΝΟΙ -1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕΝΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-5 
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-2 
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ -2
ΜΝΑΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕΝΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-3 
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-3 

ΘΕΜΑ 4ο: Λειτουργικά κενά πλεονάσματα σε ώρες για συμπλήρωση ωραρίου.

Εγκρίθηκε ο πίνακας κενών πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία των σχολικών μονάδων και ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Στη συνέχεια δόθηκε προθεσμία κατάθεσης αίτησης συμπλήρωσης του ωραρίου από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο ή επιθυμεί να διατεθεί να το συμπληρώσει σε άλλη σχολική μονάδα με ώρες πρώτης ανάθεσης μέχρι και Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Αθηνά». Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα σε συνάδελφο να καταθέσει αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου να επικοινωνήσει άμεσα με τη διεύθυνση.

Προσοχή!!! Αιτήματα που κατατέθηκαν μέχρι τώρα για συμπλήρωση δεν θα ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους να καταθέσουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΘΗΝΑ».

 Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716