ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 23-09-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 23-09-21  (Πράξη 33η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 23-09-2021 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Αίτημα  εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ79.01, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της.

 Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό .

 

Θέμα 2ο: Αιτήματα τεσσάρων εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Όλα τα αιτήματα έγιναν ομόφωνα δεκτά.

 

Θέμα 3ο: Πρόταση του ΠΥΣΔΕ για τον ορισμό Υπ/ντή στο 1ο Γ/σιο, μετά από τον ορισμό της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου ως αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος εκπ/κών θεμάτων της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης.

Ομόφωνα προτάθηκε ο κ. Μαβίδης Αθανάσιος, ως ο εκπ/κός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί από τη Δ/ντρια  Β΄/θμιας Εκπ/σης.  

 

 Θέμα 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δώδεκα νεοδιόριστων εκπ/κών, για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας, έγιναν ομόφωνα δεκτές όλες οι προϋπηρεσίες.

 

Θέμα 5ο: Αιτήματα εκπ/κών, που αφορούσαν στις προσωρινές τοποθετήσεις και στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Κάποια εξ’ αυτών ικανοποιήθηκαν, κάποια απορρίφθηκαν και κάποια άλλα παραπέμφθηκαν σε επόμενες συνεδριάσεις.

 

 Θέμα 6ο: Προσωρινές τοποθετήσεις και συμπληρώματα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03, στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Αποφασίστηκαν όλες ομόφωνα, εκτός από δύο αποφάσεις και όλες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

    Οι δύο αποφάσεις στις οποίες μειοψήφησε (4:1) ο αιρετός της ΚΕΕ, αφορούσαν δύο μετακινήσεις εκπ/κών, ειδικότητας ΠΕ03, όπου ο ένας εξ’ αυτών μετακινήθηκε υποχρεωτικά από το Μουσικό Σχολείο στο ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς, μολονότι είχε συμπληρωμένο το υποχρεωτικό του ωράριο, ενώ ο άλλος μετακινήθηκε στο Μουσικό Σχολείο, για να καλύψει μόνο ένα μέρος του λειτουργικού κενού, που άφησε ο πρώτος.

     Εδώ βέβαια είναι πολύ εύκολο να μαντέψει κανείς, ότι όλα τα παραπάνω έγιναν με πρόταση του αιρετού της ΔΑΚΕ, ο οποίος λειτουργεί εδώ και χρόνια με ιδιαίτερη «ευαισθησία» απέναντι στο Μουσικό Σχολείο, παραβλέποντας τις τεράστιες δυσκολίες, που παρουσιάζονται στο σχολείο αυτό, κατά την εξαγωγή του ωρολογίου προγράμματος και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όταν εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί, που είναι τοποθετημένοι σ’ αυτό, σε πολλές άλλες σχολικές μονάδες.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

  • Αύριο Παρασκευή 24-09-21 το συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να καλύψει τα λειτουργικά κενά στις άλλες ειδικότητες, με συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών.
  • Για οποιαδήποτε απορία ή λάθος σχετικά με τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας, οι αιρετοί της ΚΕΕ παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469