ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 33η/23 & 24-09-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού του τίτλου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (4), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας για ακόμη δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόταση για τοποθέτηση αναπληρωτή του υποδιευθυντή του 1ου Γ/σιου Κατερίνης.

Επειδή δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί υποψήφιος που να επιθυμεί να αναλάβει την θέση του αναπληρωτή υποδιευθυντή, το συμβούλιο βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να αποφασίσει να προτείνει τον εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

 

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 για διάθεση σε άλλη σχολική μονάδα προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με ώρες α’ ανάθεσης. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για διάθεση σε άλλη σχολική μονάδα προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με ώρες α’ ανάθεσης. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική της μονάδα με ώρες β’ ανάθεσης για να μη μετακινηθεί σε άλλη για συμπλήρωση. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα από αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου. Το αίτημα έγινε μερικώς αποδεκτό γιατί στη σχολική μονάδα που ζητούσε να τοποθετηθεί τοποθετήθηκαν για συμπλήρωση δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί που προηγούνταν να συμπληρώσουν το ωράριό τους.
  • Αίτημα από αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στη διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου βάση της αίτησής τους. Όσοι δεν κατέθεσαν σχετική αίτηση και υπήρχαν κενά τοποθετήθηκαν αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας στα υπολειπόμενα κενά. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις τοποθετήσεις, θα είμαι στη διάθεσή σας και σε περίπτωση σφάλματος να καταθέσετε αίτημα θεραπείας, έτσι ώστε να επιληφθεί άμεσα το συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του.  

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716