ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 35η/28, 29 & 30-09-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού του τίτλου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (3), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Β’ φάσης.

Καθορίστηκαν τα κενά με τα συμπληρώματά τους για την τοποθέτηση των αναπληρωτών από το υπουργείο και καταχωρίστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του. Επειδή δεν καλύφθηκε το σύνολο των αναγκών μας δόθηκε προτεραιότητα στα ΓΕΛ και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση πρότασης για τοποθέτηση αναπληρωτή υποδιευθυντή του 1ου Γ/σιου Κατερίνης και πρόταση για τοποθέτηση υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας.

Εφόσον υπήρξε εκπαιδευτικός που ενδιαφερόταν για τη θέση του αναπληρωτή υποδιευθυντή του 1ου Γ/σίου Κατερίνης και ο προηγούμενος που είχε προταθεί λογω αρχαιότητας είχε καταθέσει αίτημα απαλλαγής, το συμβούλιο τροποποίησε την αρχική του πρόταση και πρότεινε τη συνάδελφο που επιθυμούσε. Επίσης, έγινε πρόταση και για τοποθέτηση νέου υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας λόγω κένωσης της θέσης σε εκπαιδευτικό που είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

 • Αίτημα – ένσταση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 για μη τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες που διατέθηκαν άλλοι συνάδελφοι για συμπλήρωση ενώ είχε καταθέσει σχετική αίτηση. Από την υπηρεσία ενημερώθηκε το συμβούλιο ότι είχε καταθέσει αίτηση η συγκεκριμένη συνάδελφος και εκ παραδρομής δε λήφθηκε υπόψη μας. Κατά την εξέταση όμως της αίτησής της δεν υπήρχε λειτουργικό κενό άνω των 12 ωρών σε κάποια από αυτές τις μονάδες που επέλεξε. Το αίτημά της δεν έγινε δεκτό ενώ εγώ προσωπικά καταψήφισα την απόρριψη. Επειδή δεν έφταναν τα υπόλοιπα για συμπλήρωση το συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει λειτουργικά κενά για τοποθέτηση αθροίζοντας τα υπόλοιπα από δύο ή τρεις σχολικές μονάδες και να κάνει τοποθέτηση εκπαιδευτικών που δεν είχαν τοποθετηθεί ακόμη, βάσει των αιτήσεων και των μορίων των συναδέλφων. Αυτό έγινε για δύο τοποθετήσεις στο συγκρότημα του Κολινδρού και στο 5ο & 6ο Γ/σιο Κατερίνης ενώ στην τελευταία έγινε τοποθέτηση για το σύνολο των υπολοίπων που υπήρχαν. Εάν ήταν γνωστό στο συμβούλιο ότι η συνάδελφος είχε καταθέσει σχετική αίτηση θα είχε προβεί σε άλλους συνδυασμούς για τον καθορισμό των κενών, αφενός γιατί η συνάδελφος που δεν τοποθετήθηκε είχε περισσότερα μόρια από τις αποσπασμένες, αφετέρου είναι τοπική σύμβουλος στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού.
 •  Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για τροποποίηση διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με ώρες α’ ανάθεσης. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί δεν υπήρχε 3ωρο μάθημα στη σχολική μονάδα που επιθυμούσε να πάει για να καλύψει το ωράριό της ενώ είχε 4ωρο κενό το σχολείο.
 • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για ανάκληση της συμπλήρωσης στο ΓΕΛ Κ. Μηλιάς λόγω αδυναμίας μετακίνησης την ίδια μέρα σε αυτές που ήταν τοποθετημένη και συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στη σχολική της μονάδα με ώρες β’ ανάθεσης, εφόσον υπήρχε ωράριο ή διάθεσής της σε σχολική μονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας της για να μπορεί να μετακινηθεί χωρίς πρόβλημα. Το αίτημα έγινε δεκτό αφού κατά τη Β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών δεν ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες μας στον κλάδο ΠΕ03 οπότε μπορεί να γίνει επαναπροσδιορισμός των κενών μας για την επόμενη φάση.
 • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για τροποποίηση της τοποθέτησής της στο ΓΕΛ Λιτοχώρου επειδή δεν της δόθηκε το δικαίωμα να διεκδικήσει το Γ/σιο Λεπτοκαρυάς μετά την τροποποίηση τοποθέτησης της εκπαιδευτικού που είχε τοποθετηθεί εκεί. Το αίτημά της δεν έγινε δεκτό γιατί όταν προκηρύχθηκαν τα κενά της Β’ φάσης είχε δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ακόμη και σε αυτούς που είχαν τοποθετηθεί, επειδή είχαν δημιουργηθεί κενά λόγω ανάληψης καθηκόντων από τους αναπληρωτές διευθυντές και υποδιευθυντές. Τότε η συνάδελφος δεν είχε καταθέσει σχετικό αίτημα, οπότε το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση ωραρίου βάσει των αιτήσεων των εκπαιδευτικών.
 • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου της. Το αίτημα έγινε δεκτό.
 •  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου της. Το αίτημα έγινε δεκτό.
 • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου του από Γ/σιο Λεπτοκαρυάς και Λιτοχώρου στο ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί με την τροποποίηση ο συνάδελφος έμενε με υπόλοιπο ωραρίου ενώ με την προηγούμενη συμπλήρωση είχε πλήρες ωράριο.
 • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου του στο Γ/σιο Κολινδρού. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί όταν είχε τοποθετηθεί στο ΓΕΛ Κολινδρού για συμπλήρωση με αίτησή του είχε ερωτηθεί αν επιθυμούσε να συμπληρώσει τις ίδιες μέρες και στο Γ/σιο Κολινδρού το οποίο είχε αποδεχθεί.
 • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου του στο Γσιο Αιγινίου. Το αίτημα έγινε δεκτό γιατί η συνάδελφος ήταν η αρχαιότερη τοποθετημένη στο ΓΕΛ Αιγινίου.
 • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ82 για τροποποίηση της τοποθέτησής του. Το αίτημα έγινε δεκτό γιατί με την τροποποίηση δεν δημιουργούνταν πρόβλημα αφού τα κενά που είχαν δηλωθεί για τεχνολογία δεν καλύφθηκαν από αναπληρωτές.
 •  Επανεξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για απόσπαση από το τμήμα ένταξης του 2ου Γ/σιου Κατερίνης στο τμήμα ένταξης του Γ/σιου Περίστασης μετά από υπενθύμισή μου γιατί έπρεπε να δηλωθούν τα κενά για τους αναπληρωτές που προσελήφθησαν κατά τη Β’ φάση για τα τμήματα ένταξης. Το αίτημα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα γιατί εφόσον εκκρεμούσαν αιτήματα απόσπασης μονίμων που ζητούσαν το Γ/σιο Περίστασης και κάποια θα καταλάμβανε τη θέση, η αναπληρώτρια που είχε τοποθετηθεί στην Α’ φάση θα έμενε στον αέρα και θα τοποθετούνταν σε κενό μετά τους αναπληρωτές Β’ φάσης. Το αίτημα έγινε δεκτό. Αν είχε γίνει εξαρχής, όπως είχα προτείνει,  η αναπληρώτρια που είχε τοποθετηθεί αρχικά στο Γ/σιο Περίστασης θα είχε επιλέξει κάποια άλλη σχολική μονάδα και θα ξεκινούσε ομαλά τη σχολική της χρονιά.  

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων πλην αυτό που αφορούσε την συνάδελφο κλάδου ΠΕ01.

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών και τα επικαιροποιημένα στοιχεία των σχολικών μονάδων το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στην τροποποίηση και διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου βάση της αίτησής τους. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή. Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716