ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 35η/05-10-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός διδακτορικού και δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμη και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (3), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, καθώς και αυτής που αφορά μισθολογική εξέλιξη, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας για δώδεκα (12) μόνιμους και σαράντα πέντε (45) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα επανεξέτασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 για μη τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες που διατέθηκαν άλλοι συνάδελφοι για συμπλήρωση ενώ είχε καταθέσει σχετική αίτηση. Το αίτημα της συναδέλφου απορρίφθηκε και πάλι από το συμβούλιο με το αιτιολογικό ότι δεν υφίσταται λειτουργικό κενό στις σχολικές μονάδες της επιλογής της. Ο αιρετός της παράταξης μειοψήφησε γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις το συμβούλιο τοποθέτησε εκπαιδευτικό και σε θέση που δεν υπήρχε λειτουργικό κενό.  
  •  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 για ανάκληση συμπλήρωσης του ωραρίου της σε άλλη σχολική μονάδα γιατί δεν είχε αυτή υπόλοιπο ωραρίου αλλά ο άλλος εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε στο σχολείο. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα αποσπασμένης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση τοποθέτησης. Το αίτημα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί αφού δεν υπήρχε λειτουργικό κενό.
  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου. Το αίτημα της συναδέλφου δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί γιατί οι αναπληρωτές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά που αφορούν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου της. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί η τροποποίηση αφορούσε σχολική μονάδα που δεν συμπλήρωνε το ωράριό της και στην ειδικότητά της ζητούνται αναπληρωτές.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων πλην αυτό που αφορούσε την συνάδελφο κλάδου ΠΕ01.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στην τροποποίηση και διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου βάση της αίτησής τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716