ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 37η/07-10-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (2), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, καθώς και αυτής που αφορά μισθολογική εξέλιξη, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας για έντεκα (11) μόνιμους και δύο (2) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση τοποθέτησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στην τροποποίηση και διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου βάση της αίτησής τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Παράλληλα θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία οι σχολικές μονάδες που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι συνάδελφοι για να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716