ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 07-10-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 07-10-21  (Πράξη 37η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 07-10-2021 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αιτήματα δύο  εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ03, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά .

Θέμα 2ο: Αιτήματα δύο εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Και τα δύο αιτήματα έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 3ο: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών και διάθεση εκπ/κών σε άλλες σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα, με εξαίρεση την περίπτωση που αφορούσε εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ11, όπου μειοψήφησε ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι η συναδέλφισσα θα συμπληρώνει το υποχρεωτικό της ωράριο σε τέσσερεις σχολικές μονάδες.

Θέμα 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας 11 νεοδιόριστων εκπ/κών, για βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη.

Η αναγνώριση αποφασίστηκε ομόφωνα και βασίστηκε στην εισήγηση και τον έλεγχο του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας 2 αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική κατάταξη.

Η αναγνώριση αποφασίστηκε ομόφωνα και βασίστηκε στην εισήγηση και τον έλεγχο του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 6ο: Αίτημα του 2ου ΓΕΛ, για σπάσιμο των τμημάτων στη Β΄ Λυκείου, όπου είναι εγγεγραμμένοι 109 μαθητές, μετά από μεταγραφή μαθητή στη σχολική μονάδα.

Το αίτημα έγινε δεκτό και θα δηλωθούν οι νέες λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, για πρόσληψη αναπληρωτών.

Κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, το σπάσιμο των τμημάτων θα υλοποιηθεί, όταν προσληφθούν οι αναπληρωτές, προκειμένου να μη χάνουν μαθήματα κάποιοι μαθητές.

Θέμα 7ο: Αιτήματα επτά εκπ/κών, που αφορούσαν στις προσωρινές τοποθετήσεις και στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Τέσσερα εξ’ αυτών ικανοποιήθηκαν ομόφωνα, και τρία παραπέμφθηκαν σε επόμενες συνεδριάσεις.

Θέμα 8ο: Ορισμός διοικητικού έργου σε εκπ/κούς, που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, σε αυτούς που έχουν απαλλαγή από το διδακτικό τους έργο, κατόπιν εξέτασής τους από υγειονομική επιτροπή και όσων δεν έχουν τοποθετηθεί, λόγω έλλειψης λειτουργικού κενού.

Με βασικά κριτήρια τα μικρά πλεονάσματα των σχολικών μονάδων και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών σε αυτές, το συμβούλιο αποφάσισε να ανακοινώσει συνολικά 17 σχολικές μονάδες με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε γραμματεία και να καλέσει τους συναδέλφους, που παραμένουν με μηδενικό ωράριο, να δηλώσουν κάποιες από αυτές.

 Δυστυχώς όμως, μόνο δύο εκπ/κοί είναι με μηδενικό ωράριο και παραμένουν ατοποθέτητοι.

Οι συνάδελφοι που έχουν απαλλαγή από το διδακτικό τους έργο και κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, θα μετακινηθούν μόνο εφόσον το επιθυμούν και υποβάλλουν σχετική αίτηση

.

Προσοχή ! Οι σχολικές μονάδες, που μπορούν να δηλωθούν για διοικητικό έργο, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας μαζί με τη σχετική ανακοίνωση, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 10-10-21 και ώρα 23:59μ.μ.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469