ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 38η/11-10-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (5), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση τοποθέτησης αφού στο σχολείο που είχε τοποθετηθεί για συμπλήρωση ωραρίου υπήρχε πλήρες ωράριο. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών και τη σύμπτυξη τμημάτων του 1ου Γ/σίου Κατερίνης, του 7ου Γ/σίου Κατερίνης και του Γ/σίου Λεπτοκαρυάς, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το σπάσιμο των τμημάτων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στην τροποποίηση και διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου βάση της αίτησής τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση  εκπαιδευτικών των τριών ΕΠΑΛ της Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στο ΕΚ για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων τους, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο.

Μετά από εξέταση των αιτήσεων των συναδέλφων τοποθετήθηκαν οι δύο εκπαιδευτικοί. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΠΡΑΞΗ 39η/13 & 14-10-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για το σύνολο των αιτούντων (4), μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για τη διενέργεια των μεταθέσεων 2022.

Τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, όπως εγκρίθηκαν από το συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1ΠΕ 023
2ΠΕ031
3ΠΕ 04.041
4ΠΕ 91.011

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1Πιάνο5
2Ταμπουράς8
3Κλασική Κιθάρα2
4Κλασικό Βιολί1
5Κανονάκι1
6Ηλεκτρική κιθάρα1
7Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής2
8Διεύθυνση χορωδίας1
9Βιολοντσέλο1
10Κοντραμπάσο1
11Παραδοσιακά κρουστά1
12Παραδοσιακό κλαρίνο1
13Ποντιακή Λύρα1
14Σαντούρι1
15Τρομπέτα1
16Ούτι1
17Παραδοσιακό βιολί1

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για επαναχαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, επειδή μειώθηκαν τα τμήματα του 7ου Γ/σίου Κατερίνης. Το αίτημα της συναδέλφου δεν έγινε δεκτό γιατί οι υπεραριθμίες έγιναν με την έναρξη των τοποθετήσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας και δεν μπορεί να γίνει εκ νέου η διαδικασία. Επειδή η συνάδελφος έμεινε εξολοκλήρου χωρίς ωράριο, στη σχολική της μονάδα χωρίς δική της ευθύνη, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα από το συμβούλιο ώστε να επιλέξει κατά προτεραιότητα σχολικές μονάδες από τα εναπομείναντα κενά, έναντι της άλλης συναδέλφου του είναι αποσπασμένη από άλλο ΠΥΣΔΕ.
  •  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο Εσπερινό ΓΕΛ Κατερίνης. Μετά από διερεύνηση από την υπηρεσία βρέθηκε εκπαιδευτικός να διατεθεί από το Εσπερινό Γ/σιο στο ΓΕΛ εθελοντικά και να διατεθεί άλλη εκπαιδευτικός που είχε πλεόνασμα ωραρίου στο Γ/σιο από το ΓΕΛ αναλαμβάνοντας τις ώρες με Β’ ανάθεση.
  •  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 για τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο Γ/σιο Λιτοχώρου. Το αίτημα της συναδέλφου δεν έγινε δεκτό γιατί αν ανακαλούνταν η διάθεση θα δημιουργούνταν μεγαλύτερο πρόβλημα αφού συνάδελφος από Κατερίνη θα έπρεπε να πηγαίνει για τρεις ώρες τρείς μέρες. Για αυτό το λόγο και είχε προκριθεί η τοποθέτησή της στο Γ/σιο Λεπτοκαρυάς ώστε να καλύψει και το Γ/σιο Λιτοχώρου.
  •  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για συμπλήρωση του ωραρίου της, λόγω μείωσης του αριθμού των τμημάτων στο 1ο Γ/σιο Κατερίνης. Το αίτημα της συναδέλφου έγινε δεκτό.
  • Αίτημα αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.04 για τροποποίηση της συμπλήρωσης του ωραρίου του από το ΓΕΛ Κονταριώτισσας σε άλλη σχολική μονάδα γιατί δεν επιθυμεί να αναλάβει ώρες φυσικής που είναι Β’ ανάθεση. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί δεν υπήρχαν άλλες ώρες πλην αυτές του 1ου ΓΕΛ Κατερίνης που και αυτές είναι φυσικής και ζητήθηκε αναπληρωτής Φυσικός.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών και τη σύμπτυξη τμημάτων του 1ου Γ/σίου Κατερίνης, του 7ου Γ/σίου Κατερίνης και του Γ/σίου Λεπτοκαρυάς, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το σπάσιμο των τμημάτων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και στην τροποποίηση και διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου στα εναπομείναντα κενά, ολοκληρώνοντας τις συμπληρώσεις ωραρίου . Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμπληρωματική Διάθεση  εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑΛ της Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η ολική διάθεση του εκπαιδευτικού στο ΕΚ για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων τους, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716