ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 25-10-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 25-10-21  (Πράξη 40η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 25-10-2021 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αιτήματα δύο  εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 2ο: Αίτημα του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, που αφορούσε στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας.

Οι λειτουργικές ανάγκες στην ειδικότητα ΠΕ03 καλύφθηκαν άμεσα με την διάθεση δύο εκπ/κών στη σχολική μονάδα, στην ειδικότητα ΠΕ82 θα καλυφθούν εν μέρει με τον αναπληρωτή που προσελήφθη, ενώ τα εναπομείναντα κενά θα καλυφθούν, εφόσον υλοποιηθούν και άλλες προσλήψεις αναπληρωτών.

Θέμα 3ο: Αιτήματα επτά εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών και διάθεση εκπ/κών σε άλλες σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα και ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δεκατριών αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική κατάταξη.

Η αναγνώριση αποφασίστηκε ομόφωνα και βασίστηκε στην εισήγηση και στον έλεγχο του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 6ο: Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, για τροποποίηση της διάθεσης εκπ/κών των ΕΠΑ.Λ σε αυτό.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 7ο: Ορισμός υπευθύνων του Ε.Κ  Κατερίνης, για το ΔΙΕΚ Κατερίνης και ορισμός υπευθύνων των εργαστηρίων κατεύθυνσης, για το Ε.Κ Κατερίνης.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Θέμα 8ο: Αιτήματα πέντε εκπ/κών, που αφορούσαν στις προσωρινές τοποθετήσεις και στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Όλα τα αιτήματα έγιναν ομόφωνα δεκτά

Θέμα 9ο: Αίτημα της Α΄/θμιας Εκπ/σης, που αφορούσε στη διάθεση τεσσάρων εκπ/κών της Β΄/θμιας Εκπ/σης, ειδικότητας ΠΕ11, για το πρόγραμμα της κολύμβησης.

Το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε, λόγω έλλειψης πλεονασμάτων.

 

Θέμα 10ο: Αιτήματα σχολικών μονάδων για ανάκληση αποφάσεων, που αφορούσαν στη διάθεση εκπ/κών σε αυτές, διότι πλέον δεν υφίστανται οι λειτουργικές ανάγκες, που είχαν δηλωθεί, πριν από λίγες ημέρες.

Θέμα 11ο: Τυπικές τοποθετήσεις εκπ/κών, που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή βρίσκονται σε άδεια και δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, διότι δεν υπέβαλλαν σχετική δήλωση, ή δεν υπήρχε κενό στη σχολική μονάδα που επιθυμούσαν να τοποθετηθούν.

Όλοι οι παραπάνω συνάδελφοι θα τοποθετηθούν τυπικά σε σχολικές μονάδες της Κατερίνης, για να παίρνουν τα ίδια μόρια μετάθεσης τους καλοκαιρινούς μήνες.

Θέμα 12ο: Ανάθεση διοικητικού έργου στους συναδέλφους, που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Η ΔΙΔΕ Πιερίας θα αποστείλει στην Περιφέρεια τον πίνακα με τα πλεονάσματα των ωρών των εκπ/κών και στη συνέχεια η Περιφέρεια θα εκδώσει τη σχετική απόφαση με τον ορισμό του διοικητικού έργου.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469