ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 47η/20-12-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συμπληρωματικής προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της πλεονάζουσας προϋπηρεσίας σε σχέση με την αρχική, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια έξι (6) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγησή της οκτώ (8) αδειών σε σύνολο επτά (7) εκπαιδευτικών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση, Ανάκληση και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο σύνολό τους (τρεις), βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Παράσταση εκπαιδευτικού στο συμβούλιο που είχε τοποθετηθεί σε προγενέστερη συνεδρίαση αναγκαστικά.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Διάθεσης και Διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την επιστροφή εκπαιδευτικού στα διδακτικά του καθήκοντα αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716