ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 2η/18-01-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας ενός διδακτορικού και ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια και των δύο (2) τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση μιας (1) άδειας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός αναπληρωτή υποδ/ντή στην κενούμενη θέση στο Γ/σιο Περίστασης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός του αναπληρωτή του υποδ/ντή στο Γ/σιο Περίστασης, βάσει της πρότασης της σχολικής μονάδας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου στα κενά που προέκυψαν λόγω μείωσης ωραρίου από χρόνια υπηρεσίας και λόγω ανάληψης θέσης ευθύνης στο Δήμο Δίου Ολύμπου. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας που διορίστηκαν σ΄ αυτή τη φάση πρόσληψης για τις σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής και τα τμήματα ένταξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716