ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 5η/17-02-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για δεκατέσσερις (13) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια έξι (6) τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07, για τροποποίηση της τοποθέτησής της, εφόσον προκύψει κενό στο 7ο Γ/σιο Κατερίνης. Το αίτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • Αίτημα αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ03 για τροποποίηση της αρχικής του τοποθέτησης από το υπουργείο για συμπλήρωση του ωραρίου του. Το αίτημα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί γιατί δεν υφίστανται κενά στην ειδικότητά του. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικού για παροχή διοικητικού έργου.

Εγκρίθηκε η πρόταση για χορήγηση διοικητικού έργου σε ένα (1) εκπαιδευτικό λόγω απαλλαγής από τα διδακτικά του καθήκοντα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716