ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για τα θέματα, που εξετάστηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Θέμα: Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 7-2-2022

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, τα θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας στις 7-2-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τεσσάρων εκπαιδευτικών ΠΕ02, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ03, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ04.04, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ88.01 και μιας εκπαιδευτικού ΤΕ16.

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου δύο εκπαιδευτικών ΠΕ02, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ78, δύο εκπαιδευτικών ΠΕ86 και μιας εκπαιδευτικού ΠΕ87.01.

Θέμα 3ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών.

1) Έγινε ομόφωνα δεκτό αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ80, για τροποποίηση της τοποθέτησής της, λόγω επιστροφής συναδέλφου που αναπλήρωνε, και επαναφορά της στην αρχική της τοποθέτηση στο 4ο ΓΕ.Λ., όπου θα παρέχει διοικητικό έργο

2) Έγινε ομόφωνα δεκτό αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ02 για ανάκληση της διάθεσής της για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης, λόγω του ότι δεν προβλέπεται ένας εκπαιδευτικός να διδάσκει την ίδια μέρα σε δύο σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε διαφορετικούς κύκλους (πρωινό και βραδινό).

3) Έγινε ομόφωνα δεκτό αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ03 για να παραμείνει στο Γ/σιο Κορινού, παρά το ότι επέστρεψε στα καθήκοντά του ο συνάδελφος τον οποίο αναπλήρωνε, παρέχοντας διοικητικό έργο. Η πρόταση του αιρετού της Κ.Ε.Ε. να παρέχει η συνάδελφος διοικητικό έργο εναλλάξ στο Γ/σιο Κορινού και στο ΓΕ.Λ. Κορινού, δεν βρήκε ευήκοα ώτα εντός του Συμβουλίου.

Θέμα 4ο: Τοποθετήσεις, τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα (πλην μιας) και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε Πιερίας. Κάποιες από τις αποφάσεις αυτές σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα αιτήματα.

Σε μία περίπτωση, στην διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ04.02 από το ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου στο ΓΕ.Λ. Κολινδρού για να καλύψει τις 4 από τις 6 ώρες χημείας προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, λόγω απουσίας εκπαιδευτικού της συγκεκριμένης ειδικότητας, ο διοικητικός αιρετός της ΔΑΚΕ Αστέριος Τόκας μειοψήφησε. Προτείναμε (δις) στον κ. Τόκα να καλύψει ο ίδιος προσωρινά τις 6 ώρες της χημείας στο ΓΕ.Λ. Κολινδρού, λόγω του ότι α) το δικό του ωράριο είναι μόνο τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα, β) υπηρετεί ούτως ή άλλως στο ΓΕ.Λ. Κολινδρού και γ) είναι εξαιρετικός καθηγητής ο ίδιος, ούτως ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη αναστάτωση των δύο (2) σχολικών μονάδων, όμως αντί για απάντηση εισπράξαμε (δις) σιγή ιχθύος ή άλλου είδους υδρόβιου οργανισμού.

Θέμα: Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 17-2-2022

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, τα θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας στις 17-2-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δύο εκπαιδευτικών ΠΕ02, δύο εκπαιδευτικών ΠΕ03, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 και μιας εκπαιδευτικού ΠΕ80.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία δώδεκα (12) αναπληρωτών Covid ενός εκπαιδευτικού ΠΕ03 ΕΑΕ και μιας εκπαιδευτικού ΠΕ87.09 και έγινε η μισθολογική τους κατάταξη.

Θέμα 3ο: Χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου μιας εκπαιδευτικού ΠΕ78, ενός εκπαιδευτικού ΠΕ79.01, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ87.09 και ενός εκπαιδευτικού ΠΕ86.

Θέμα 4ο: Ανάθεση διοικητικού έργου

Για εκπαιδευτικό ΠΕ88.03, που έχει απαλλαγεί από το διδακτικό του έργο, το Συμβούλιο ομόφωνα εισηγήθηκε προς την Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας την ανάθεση διοικητικού έργου.  

Θέμα 5ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών.

1) Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ07 για τροποποίηση της τοποθέτησής της, θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον υπάρξει κενό στην σχολική μονάδα της επιλογής της.

2) Αίτημα αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ03 για βελτίωση της τοποθέτησής του, μιας και είναι υποχρεωμένος να μετακινείται σε τρία (3) σχολεία (ένα εκ των οποίων είναι και το Γ/σιο Λιτοχώρου), χωρίς να διαθέτει μέσο μετακίνησης, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο με ψήφους 4-1 μειοψηφώντας ο αιρετός της Κ.Ε.Ε. Θυμίζουμε ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση, αντί ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός να καλύψει το κενό των 23 ωρών στο Γ/σιο Λιτοχώρου προτιμήθηκε από τα διοικητικά μέλη του Συμβουλίου να ικανοποιηθεί αίτημα άλλης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ03, να μετακινηθεί για 10 ώρες στο Γυμνάσιο Λιτοχώρου. Η συγκεκριμένη απόφαση δημιούργησε πρόβλημα σε πέντε (5) σχολικές μονάδες, που αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Επιπλέον αυτή την στιγμή υπάρχει αναπληρωτής Covid ΠΕ03 χωρίς ωράριο, που θα μπορούσε να καλύψει τις τέσσερις (4) ώρες στο Γ/σιο Περίστασης και επιπλέον θα μπορούσε να βοηθήσει το συγκεκριμένο σχολείο, απασχολώντας τους μαθητές, που λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού ΠΕ86 κάνουν κενό στην ώρα της πληροφορικής.   

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όσοι υποβάλατε αίτηση συνταξιοδότησης, προλαβαίνετε ακόμη να την ανακαλέσετε.

 

 

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469