ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 6η/22-02-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μισθολογική κατάταξη αυτών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, καθώς και η μισθολογική κατάταξη, ενός (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικού, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση τριών (3) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές που αφορούσαν τρεις (3) διαθέσεις και δύο (2) τροποποιήσεις για εκπαιδευτικούς του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση και Τροποποίηση  Τοποθέτησης και Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου στα κενά που προέκυψαν λόγω νέων αδειών. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα διάθεσης επιπλέον εκπαιδευτικού για παροχή διοικητικού έργου από το 2ο ΓΕΛ Κατερίνης, λόγω αυξημένων αναγκών.

Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού, οπότε δεν δύναται να καλυφθούν οι ανάγκες πολλών σχολικών μονάδων για παροχή διοικητικού έργου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716