ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 8η/03-03-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση δύο (2) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Ένταξης για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή έτους 2022.

Μετά και τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου εγκρίθηκαν τα οργανικά κενά και πλεονάσματα των σχολικών μονάδων Γενικής εκπαίδευσης για τη διενέργεια των μεταθέσεων του 2022.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε και αυτούς τους πίνακες κενών πλεονασμάτων, έχοντας τις ίδιες επιφυλάξεις του για την ακρίβεια αυτών, λόγω των  μικρών χρονικών περιθωρίων που δόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+)
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-5
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ-1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-2

Επίσης, ενημερωθήκαμε για από την υπηρεσία για ένα υπόμνημα της ΕΕΦ που αφορούσε την αποτύπωση των οργανικών κενών και ένα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γ/σίου Περίστασης για το κενό στον κλάδο ΠΕ86.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716