ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 15η/17-05-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

Εγκρίθηκε η χορήγησή της, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια έξι (6) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση Ενστάσεων – Αιτήσεων θεραπείας εκπαιδευτικών.

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, για βελτίωση θέσης. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί η συνάδελφος που τοποθετήθηκε στη θέση που διεκδικούσε ο παραπάνω συνάδελφος, παρά το ότι δεν είχε κάνει αίτηση βελτίωσης, είχε δικαίωμα να καταθέσει δήλωση προτίμησης επειδή είχε ονομαστεί υπεράριθμη. Σ’ αυτή τη φάση δεν τοποθετήθηκε ως υπεράριθμη αλλά συγκρινόμενη με όλους τους εκπαιδευτικούς που ήταν στη διάθεση ή επιθυμούσαν βελτίωση θέσης λαμβάνοντας υπόψη τα μόριά τους και τα κριτήρια ένταξης σε ειδική κατηγορία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για τροποποίηση της τοποθέτησής του από το 1ο ΓΕΛ Κατερίνης στο Γ/σιο Κονταριώτισσας. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί το συμβούλιο θεώρησε ότι είχε ήδη τοποθετηθεί στη νέα του θέση και δεν υπήρχε κενό στο Γ/σιο Κονταριώτισσας εκείνη τη στιγμή. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την απόφαση γιατί θεώρησε ότι ήταν σύννομο το αίτημα του συναδέλφου αφού προηγούνταν να επιλέξει σχολική μονάδα λόγω των μορίων μετάθεσης και βάση της δήλωσης προτίμησής του. Το Γ/σιο Κονταριώτισσας ήταν 1η επιλογή ενώ το 1ο ΓΕΛ Κατερίνης μεταγενέστερη επιλογή. Πουθενά στην κείμενη νομοθεσία δεν αναφέρεται ότι εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε σε κάποια επιλογή του δεν προβλέπεται να τοποθετηθεί σε προηγούμενη επιλογή του αν εμφανιστεί κενό κατά τη διάρκεια των βελτιώσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με λιγότερα μόρια να τοποθετηθεί στο Γ/σιο Κονταριώτισσας ενώ ο παραπάνω συνάδελφος να τοποθετείται σε επόμενη επιλογή του και όχι σε προγενέστερη.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για τοποθέτηση στο Γ/σιο Κορινού. Το αίτημα της συναδέλφου έγινε αποδεκτό επειδή εκ παραδρομής από το συμβούλιο δεν συνεκτιμήθηκαν τα μόρια από εντοπιότητα και συνυπηρέτηση στο Δήμο Κατερίνης στο σύνολο των μορίων της για να προηγηθεί στην τοποθέτηση έναντι της επόμενης συναδέλφου με λιγότερα μόρια μετάθεσης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 για τοποθέτηση σε κενό στο Γ/σιο Περίστασης επειδή ανήκε σε ειδική κατηγορία. Το αίτημα του συναδέλφου έγινε αποδεκτό γιατί εκ παραδρομής δεν συνεκτιμήθηκε από το συμβούλιο ότι ανήκε σε ειδική κατηγορία και προηγούνταν να τοποθετηθεί. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανακοινοποίηση στο ορθό των Οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2022 και Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών γενικής εκπαίδευσης.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας το συμβούλιο προέβη σε ανακοινοποίηση των οργανικών τοποθετήσεων, καθώς και του πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά. Δόθηκε προθεσμία έως και την Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 23:59 για κατάθεση συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης για τα εναπομείναντα κενά από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την απόφαση κατά το μέρος που αφορούσε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 γιατί απορρίφθηκε το αίτημα του συναδέλφου να τοποθετηθεί στο Γ/σιο Κονταριώτισσας. Αν γινόταν δεκτό το παραπάνω αίτημα άλλοι τρεις συνάδελφοι θα τοποθετούνταν σε προγενέστερες επιλογές τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Να σημειωθεί εδώ ότι αν δεν καλυφθούν τα κενά μετά τη φάση των συμπληρωματικών αιτήσεων τοποθέτησης, το συμβούλιο θα προβεί να αναγκαστική τοποθέτηση για το συμφέρον της υπηρεσίας στα εναπομείναντα κενά, εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716