Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας που  
προήλθε μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου 2022
είναι η εξής :
Πρόεδρος : Ντελής Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος :Γάτας Δημήτριος

Γενική Γραμματέας :Ζιώγα Φανή

Ταμίας:Λάιου Μαρία

Μέλη :Μπουλούμης Δημήτριος

Βαρδακώστας Γεώργιος

Αετόπουλος Αναστάσιος