ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 05-08-22 (Πράξη 22η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 05-08-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στην ανάκληση της οριστικής της τοποθέτησης.

Το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα, διότι η εν λόγω τοποθέτηση, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ05.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 ,που αφορούσε στην απαλλαγή της από τα καθήκοντα του Υπ/ντή, λόγω αλλαγής της οργανικής της θέσης.

Το αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της.

Τo αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 5ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ79.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Η συνάδελφος θα ενημερωθεί από την υπηρεσία ότι για τη διδασκαλία σε ΑΕΙ, δεν απαιτείται πλέον άδεια από το ΠΥΣΔΕ, αλλά πρέπει να γίνεται μόνο ενημέρωση της υπηρεσίας από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό, για το έργο που θα παρέχει στο ίδρυμα.

Θέμα 6ο: Ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με υπομνήματα, που απέστειλαν στην υπηρεσία διάφορες Ενώσεις Εκπ/κών και αφορούσαν στον υπολογισμό των λειτουργικών κενών της ειδικότητάς τους.

Θέμα 7ο: Λειτουργικά κενά-πλεονάσματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, γενικής αγωγής και του Μουσικού Σχολείου.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

Προσοχή!

Μέχρι την Τετάρτη 11-08-22 και ώρα 23:59μ.μ, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση, όσοι εκπ/κοί επιθυμούν να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι, εφόσον εμφανίζεται πλεόνασμα στη σχολική τους μονάδα και μάλιστα στην ειδικότητά τους.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”