ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 45η/13-12-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εννέα (9) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας τριών (3) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και τροποποίηση αναγνώρισης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τρεις (3) και τροποποίηση για μία (1) εκπαιδευτικό, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής εργασίας σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό που διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δ/ντή του Γ/σίου Κονταριώτισσας, το συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποιήσεις Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού λήφθηκαν υπόψη το αίτημα μιας συναδέλφου, του Δ/ντή του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης και η επιστροφή από μακροχρόνια άδεια συναδέλφου το συμβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση τοποθέτησης μιας εκπαιδευτικού. Δεν έγινε δεκτό αίτημα αναπληρώτριας συναδέλφου κλάδου ΠΕ081 που επιθυμούσε την ανάκληση τροποποίησης διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και σε τρίτη σχολική μονάδα, επειδή προηγούνταν στη συμπλήρωση η μόνιμη συνάδελφος. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716