ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 15-03-23

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 15-03-23 (Πράξη 5η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 15-03-23 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αιτήματα δύο εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 2ο : Αίτημα εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ82, που αφορούσε στην ένταξή του σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, διότι η πάθησή του δεν αναφέρεται στο Π.Δ 100/97.

Ο αιρετός της ΚΕΕ απείχε από το συγκεκριμένο θέμα, διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συμβουλίου.

Θέμα 3ο: Αιτήματα δεκατριών εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και άλλο ένα αίτημα για τροποποίηση προηγούμενης άδειας.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης δύο εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ, στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 5ο: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εκπ/κού, για κάλυψη λειτουργικού κενού.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 6ο: Αιτήματα δύο εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης ή στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Το αίτημα του ενός έγινε ομόφωνα δεκτό, ενώ του άλλου θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο..

Θέμα 7ο: Υπολογισμός νέων λειτουργικών κενών, για την πρόσληψη αναπληρωτών.

Τα κενά αποφασίστηκαν ομόφωνα και θα δηλωθούν στο ΟΠΣΥΔ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις.

Παρατήρηση

Στον τελικό πίνακα παραιτήσεων-συνταξιοδοτήσεων που ανακοινώσαμε στις 13-03-23, υπάρχει μεταβολή ως προς την ειδικότητα ΠΕ07, όπου αντί για 2 παραιτήσεις υπάρχει 1, λόγω ανάκλησης της αίτησης παραίτησης εκπ/κού, η οποία κατατέθηκε στην εκπνοή της προθεσμίας.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”