ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 7η/06-04-2023

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας εννιά (9) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ενός διδακτορικού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μετά από σχετική εισήγηση του του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας για επτά (7) εκπαιδευτικούς και δεν έγινε δεκτό το αίτημα ενός επειδή αφορούσε ανάθεση έργου και δεν προβλέπεται. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε ανάκληση διάθεσης τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών λόγω μακροχρόνιας άδειας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση της Δ/ντριας του ΠΕΠΑΛ και 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η μερική διάθεση δύο (2) εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης, λόγω μακροχρόνιων αδειών συναδέλφων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939