ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 14η/11-07-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστικές Οργανικές Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας.

Βάσει των οργανικών τοποθετήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου οριστικοποιήθηκαν αυτές. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις Τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ και ΤΕ).

Βάσει των οργανικών κενών, όπως επικαιροποιήθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου, των δηλώσεων τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και τα μόρια μετάθεσης αυτών, το συμβούλιο προχώρησε στις οργανικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις τοποθέτησης. Οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την απόφαση που αφορούσε τις τοποθετήσεις της Γενικής Παιδείας ενώ υπερψήφισε αυτές της Ειδικής Αγωγής.

Ο λόγος της καταψήφισης αφορούσε τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ04. Κατά την συνεδρίαση του συμβουλίου με την 11η Πράξη του ΠΥΣΔΕ στις 26-05-2023 καθορίστηκαν τα οργανικά κενά του κλάδου και βάσει αυτών έγιναν οι οργανικές τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, όπως κάθε χρόνο. Στην επικαιροποίηση του πίνακα οργανικών κενών για τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις τοποθέτησης διαπιστώσαμε ότι, εκτός από το κενό του 4ου ΓΕΛ Κατερίνης, που καταλήφθηκε από υπεράριθμη εκπαιδευτικό, αφαιρέθηκαν από τον αρχικό πίνακα άλλα τρία (3) κενά του κλάδου ΠΕ04. Επιπλέον, κατά τις οργανικές τοποθετήσεις στη σημερινή συνεδρίαση κόπηκε άλλο ένα κενό του κλάδου που προέκυψε από βελτίωση τοποθέτησης. Το αιτιολογικό του συμβουλίου ήταν ότι καμία ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων) δεν είχε τον απαιτούμενο αριθμό των 12 ωρών για να καθοριστεί κενό σε αυτές τις σχολικές μονάδες. Τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ04 υπολογίζονται στο σύνολο του κλάδου και όχι ανά ειδικότητα, μετά το σπάσιμο του κλάδου, όπως και έγινε. Για αυτό και κατά τη συνεδρίαση στις 26-05-2023 δόθηκαν αυτά τα οργανικά κενά, αφού στο σύνολο του κλάδου υπήρχαν οι απαιτούμενες 12 ώρες αλλά όχι ανά ειδικότητα. Στην προηγούμενη όμως συνεδρίαση παράτυπα κόπηκαν αυτά τα κενά στο 1ο Γ/σιο Κατερίνης, 1ο ΕΠΑΛ – Πρότυπο ΕΠΑΛ Κατερίνης, Γ/σιο Κάτω Μηλιάς και σήμερα στο Γ/σιο Αλωνίων αφού όλα τα χρόνια μέχρι και πέρυσι το κενό του κλάδου δίνονταν στην ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες έλλειμα, ανεξαρτήτως αν αυτή είχε την προϋπόθεση των 12 ωρών ανά ειδικότητα που απαιτήθηκε φέτος ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία. Αν τα κενά στον κλάδου ΠΕ04 έβγαιναν ανά ειδικότητα τότε στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης θα έπρεπε να είχαν δοθεί δύο κενά (Φυσικό και Βιολόγο)και όχι ένα που δόθηκε σωστά, αφού τα κενά βγαίνουν ανά κλάδο.

Μετά τις τοποθετήσεις το συμβούλιο επικαιροποίησε τον πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά και καλεί τους εκπαιδευτικούς που εξακολουθούν να παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ να καταθέσουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι τις 17-07-2023 και ώρα 09:00 π.μ. . Σε περίπτωση που παραμείνουν οργανικά κενά και υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ το συμβούλιο θα προβεί σε αναγκαστική τοποθέτηση, όπως προβλέπεται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939