ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 27η/20-09-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη έντεκα (11) εκπαιδευτικών, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας ενός (1) διδακτορικού τίτλου σπουδών, και δύο (2) μεταπτυχιακών τίτλων, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η μερική ή ολική διάθεση 85 εκπαιδευτικών του 1ου, 2ου και Εσπερινού  ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η μερική ή ολική διάθεση 71 εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ και Β’ Τάξης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις, Αποσπάσεις και Διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα θεραπείας και τις αιτήσεις τοποθέτησης των συναδέλφων, προχώρησε στις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα κενά για τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05 και ΠΕ06, οι οποίες θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία εντός της ημέρας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις για τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939