ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 28η/22-09-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών τίτλων, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο (2) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για τροποποίηση της τοποθέτησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου. Η συνάδελφος επιθυμούσε να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα που είχε τοποθετηθεί αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το συμβούλιο γιατί το λειτουργικό κενό είχε ανακοινωθεί από το συμβούλιο και δεν είχε εκφράσει την επιθυμία να αποσπαστεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα κανείς εκπαιδευτικός. Ως εκ τούτου το συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό για να τοποθετηθεί αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 για τροποποίηση της δήλωσης τοποθέτησης. Το αίτημα της συναδέλφου δεν έγινε δεκτό από το συμβούλιο γιατί αν έκανε δεκτή την παραπάνω τροποποίηση θα θίγονταν συνάδελφοι που είχαν κάνει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις να τοποθετηθούν και εκκρεμούσε η τοποθέτησή τους.

Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση της τοποθέτησής. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το συμβούλιο γιατί εκκρεμούσε η τοποθέτηση εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ ενώ η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε τοποθετηθεί ήδη σε προηγούμενη φάση τοποθετήσεων. Να επισημάνουμε σ΄ αυτό το σημείο ότι η σειρά με την οποία γίνονται οι τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών είναι κατά σειρά προτεραιότητας πρώτα οι υπεράριθμοι, μετά όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στη συνέχεια οι αποσπασμένοι εντός και από άλλο ΠΥΣΔΕ και τέλος η συμπλήρωση ωραρίου σε κενά κάτω των 12 ωρών.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση απόρριψης όλων των παραπάνω αιτημάτων.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις, Αποσπάσεις και Διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα θεραπείας και τις αιτήσεις τοποθέτησης των συναδέλφων, προχώρησε στις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα κενά στους κλάδους που είχαν απομείνει, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Εκκρεμεί η ανακοίνωση των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 για τις ΣΜΕΑΕ και τα τμήματα ένταξης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην της τοποθέτησης συναδέλφου κλάδου ΠΕ07 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η συνάδελφος στην οποία αναφέρομαι ζητούσε να τοποθετηθεί σε θέση που είχε τοποθετηθεί για συμπλήρωση αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Όπως ανέφερα και πριν οι συμπληρώσεις υποχρεωτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών γίνονται στο τέλος αλλά πριν την πρόσληψη και συμπλήρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σε προηγούμενα σχολικά έτη η συμπλήρωση των μονίμων εκπαιδευτικών προηγούνταν, όπως προβλέπετε, και όπου απαιτούνταν τροποποίηση στη συμπλήρωση του αναπληρωτή το συμβούλιο προέβαινε σ΄ αυτή, σε αντίθεση με την τρέχουσα χρονιά που η πλειοψηφία του συμβουλίου αρνήθηκε να προβεί στην παραπάνω τροποποίηση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939