ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 29η/04-10-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός των σχολικών μονάδων ή ομάδων σχολείων για τις τοποθετήσεις των προσληφθέντων αναπληρωτών Γενικής Παιδείας και των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Εγκρίθηκε ο καθορισμός των λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση των αναπληρωτών της Β’ Φάσης πρόσληψης. Δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί το σύνολο των σχολικών μονάδων επειδή οι προσλήψεις ήταν σημαντικά λιγότερες από τις ανάγκες μας. Για το λόγο αυτό, όπως και στην Α’ Φάσης πρόσληψης, δόθηκε προτεραιότητα στα ΓΕΛ και όπου υπήρχε δυνατότητα καλύφθηκαν και Γυμνάσια. Τα υπολειπόμενα κενά, καθώς και νέα που προκλήθηκαν λόγω νέων αποσπάσεων ή μακροχρόνιων αδειών θα ζητηθεί να καλυφθούν στην επόμενη φάση πρόσληψης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο (2) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης.

Εγκρίθηκε ο πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Πιερίας από το βαθμό Α’ στο βαθμό Β’ από 01/05/2022 έως 30/04/2023, μετά από σχετική προεργασία και εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας είκοσι (20) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και επιπλέον προϋπηρεσίας σε ένα (1) ακόμη εκπαιδευτικό  μετά την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 που διατέθηκε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης μίας (1) ώρας την εβδομάδα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση, αφού ο συνάδελφος επιθυμούσε να αναλάβει την υπερωριακή διδασκαλία.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού εξέτασε τα αιτήματα των συναδέλφων, προχώρησε σε τροποποίηση της τοποθέτησης ή συμπλήρωσης του ωραρίου τους, εφόσον καλύπτονταν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων που ήταν τοποθετημένοι, πριν την τοποθέτηση των αναπληρωτών.

Δεν έκανε δεκτό το αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για τροποποίηση της τοποθέτησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου γιατί το υπόλοιπο του ωραρίου της ήταν 7 ώρες ενώ στη σχολική μονάδα που επιθυμούσε να καλύψει το ωράριό της ήταν 6 ώρες.

Επίσης, δεν έκανε δεκτό αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 για τροποποίηση της τοποθέτησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου αφού δεν υπήρχε διαθέσιμο ωράριο στη σχολική μονάδα που επιθυμούσε. Στην εν λόγω σχολική μονάδα είχε τοποθετηθεί άλλη συνάδελφος που προηγούνταν και δεν υπήρχαν επιπλέον διαθέσιμες ώρες.

Δεν έκανε δεκτό το αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για τροποποίηση της τοποθέτησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου γιατί αφενός δεν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης της σχολικής μονάδας που άφηνε, αφετέρου δεν κάλυπτε εξολοκλήρου τις ανάγκες της σχολικής μονάδας που επιθυμούσε να πάει και κατακερματίζονταν τα υπόλοιπα για να μπορούν να καλυφθούν από ένα αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

Τέλος, δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα και δύο εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ84 και ΠΕ87.08 γιατί δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί οι σχολική μονάδα που άφηναν λόγω μη διαθέσιμου προσωπικού στην ειδικότητά τους.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης όλων των παραπάνω αιτημάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939