ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 19 & 20-10-23

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 19-10-23  (Πράξη 31η)

Διάρκεια : 3,5 ώρες και επιπλέον 1 ώρα προεργασία και ανάγνωση αιτημάτων.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 19-10-2023 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Αιτήσεις 18 εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους τίτλου.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση εκπ/κού, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του, ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις 13 εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματα των 11 συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά, ενώ τα αιτήματα των άλλων δύο θα διερευνηθούν από την υπηρεσία και θα επανεξεταστούν στο επόμενο συμβούλιο.

 

Θέμα 4ο: Πρόταση του Ε.Κ Κατερίνης, για ορισμό τεσσάρων υπευθύνων εκπ/κών, για το ΔΙΕΚ Κατερίνης.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

 

Θέμα 5ο: Πρόταση του Ε.Κ Κατερίνης, για ορισμό τριαντατεσσάρων υπευθύνων εργαστηρίων, για τα εργαστήρια του Ε.Κ Κατερίνης.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

 

Θέμα 6ο: Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ Κατερίνης και του Π.ΕΠΑ.Λ Κατερίνης,  στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 7ο: Αιτήματα δώδεκα εκπ/κών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου και στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης.

Τα αιτήματα των τεσσάρων εκπ/κών ικανοποιήθηκαν, των τριών δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης κενών, ενώ των άλλων πέντε θα εξεταστούν σε επόμενες συνεδριάσεις.

Οι αποφάσεις, που αφορούσαν μετακινήσεις εκπ/κών, λόγω μείωσης τμημάτων και λόγω συνδιδασκαλίας μαθημάτων κατεύθυνσης, πάρθηκαν κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε τις παραπάνω αποφάσεις, διότι όπως ανέφερε και στο συμβούλιο, ο έλεγχος των πινάκων Α΄ με τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, έπρεπε να είχε γίνει από την υπηρεσία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των τμημάτων και όχι να ζητείται σήμερα, ενάμισυ μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, να γίνουν συμπτύξεις τμημάτων και συνδιδασκαλίες σε μαθήματα κατεύθυνσης.

Προφανώς οι συνάδελφοι και οι μαθητές, που θα υποστούν τις συνέπειες δε φέρουν καμία ευθύνη, αλλά ούτε και οι αιρετοί του κλάδου, που θα πρέπει να απολογούνται σε κάθε αδικημένο συνάδελφο, για τα λάθη της υπηρεσίας και τη μη κάλυψη των 34 λειτουργικών κενών (περίπου 800 ώρες) από το υπουργείο, μολονότι αυτά έχουν δηλωθεί από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

 

Προσοχή!

Να επισημάνουμε ότι ο έλεγχος των σχολικών μονάδων και των Δ/ντών τους, ασκείται από το Δ/ντή Β΄/θμιας Εκπ/σης και όχι από τους αιρετούς του κλάδου, οι οποίοι διασφαλίζουν τα συμφέροντα των συναδέλφων με την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, βασιζόμενοι όμως σε  στοιχεία, που έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία.

 

Θέμα 8ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 5 αναπληρωτών, για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 9ο : Αίτημα του Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ, με το οποίο ζητούσε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, λόγω της προφορικής εντολής του Δ/ντή Β΄/θμιας Εκπ/σης, για συνδιδασκαλία στα κοινά μαθήματα των κατευθύνσεων και να παραμείνει η κατανομή των τμημάτων ως έχει, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση των μαθητών της Γ΄τάξης.

Το αίτημα δε συζητήθηκε στο συμβούλιο, διότι ο Δ/ντής Εκπ/σης και Πρόεδρος του συμβουλίου, ανέφερε ότι ανήκει στις δικές του αρμοδιότητες.

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ 20-10-2023  ( Πράξη 1η )

 

Θέμα 1ο: Διάθεση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ07, από την Β΄/θμια Εκπ/ση στην Α΄/θμια  για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία 8:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι η συναδέλφισσα τοποθετήθηκε υποχρεωτικά σε τέσσερεις σχολικές μονάδες, απομακρυσμένες μεταξύ τους και μάλιστα αντιμετωπίζοντας, πολλά προσωπικά-οικογενειακά προβλήματα και μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις, αφού δε διαθέτει αυτοκίνητο.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”