ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 30η/10-10-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η μερική ή ολική διάθεση 37 εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθετήσεις, Ανακλήσεις και Διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη μη ανάληψη προϋπηρεσίας αναπληρωτή, προχώρησε στην ανάκληση της τροποποίησης για συμπλήρωση του ωραρίου, καθώς και σε τοποθετήσεις σε υπολειπόμενα κενά. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός οργανικών κενών πλεονασμάτων Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για τις μεταθέσεις σχολικού έτους 2024.

Τα οργανικά κενά που εγκρίθηκαν από το συμβούλιο για Γενική Παιδεία και Μουσικές ειδικεύσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-3

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

-1

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

-1

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

-1

ΠΕ91.01

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-1

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΝΑ

Κιθάρα Ηλεκτρική

-1

Μπάσο Ηλεκτρικό

-1

Όμποε

-1

Πιάνο

-1

Ταμπουράς

-10

Φλάουτο

-1

 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις μετάθεσης είναι μέχρι 31-10-2023 και ώρα 15:00,  μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων.

 

ΠΡΑΞΗ 31η/19-10-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας δεκαοχτώ (18) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ενός τίτλου σπουδών ως integrated master, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δεκατρείς (13) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση με μερική ή ολική διάθεση 45 εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόταση ορισμού υπευθύνων εργαστηρίων στο ΕΚ Κατερίνης.

Το συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την τοποθέτηση τριάντα τεσσάρων (34) εκπαιδευτικών ως υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στο ΕΚ Κατερίνης, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Πρόταση ορισμού Υπευθύνων του ΕΚ Κατερίνης για το ωράριο που εκπαιδεύονται σπουδαστές του ΔΙΕΚ Κατερίνης.

Το συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την τοποθέτηση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών για την εποπτεία της διδασκαλίας των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σε εξήντα εννιά (69) εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και Διαθέσεων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα των συναδέλφων, όπως και τα νέα στοιχεία από την υπηρεσία λόγω μείωσης τμημάτων προσανατολισμού ή συνδιδασκαλίας των μαθηματικών προχώρησε στις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα κενά, οι οποίες θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία εντός της ημέρας. Όσα αιτήματα συναδέλφων δεν έγιναν δεκτά δεν υπήρχαν κενά ή δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό για να καλύψει τις σχολικές μονάδες που θα άφηναν. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ανάθεσης διδασκαλίας με Β’ Ανάθεση πλέον των 11 ωρών και Γ΄ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν.

Εγκρίθηκε η ανάθεση διδασκαλίας με Β’ Ανάθεση επιπλέον των 11 ωρών σε οκτώ (8) εκπαιδευτικούς, καθώς και η ανάθεση διδασκαλίας με Γ’ Ανάθεση σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς δεκατριών σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΠΡΑΞΗ 1η/20-10-2023 κοινού ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Το συμβούλιο ενέκρινε τη Διάθεση μιας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07, που δεν κάλυπτε το υποχρεωτικό της ωράριο, για 8 ώρες από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση Πιερίας, για να καλύψει ανάγκες σε διδακτικό ωράριο σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939