ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 32η/24-10-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποιήσεις συμπλήρωσης και Διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την επικαιροποίηση των κενών πλεονασμάτων, προχώρησε στις τοποθετήσεις στα υπολειπόμενα κενά. Όλες οι τροποποιήσεις έγιναν μετά από συνεννόηση της υπηρεσίας με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η μερική ή ολική τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών των 1ου , 2ου ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών από το 1ο ΕΠΑΛ στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών των 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης για τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΠΡΑΞΗ 33η/30-10-2023

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας ενός (1) διδακτορικού και ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε έξι (6) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Εγκρίθηκε η ανάθεση υπερωριακής εργασίας μίας ώρας την εβδομάδα σε δύο εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μετά από συναίνεση των συναδέλφων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποιήσεις συμπλήρωσης και Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα των συναδέλφων, όπως και τα νέα στοιχεία από την υπηρεσία λόγω ανάληψης υπηρεσίας των νέων υποδιευθυντών προχώρησε στις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα κενά, οι οποίες θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Οι αιρετοί της ΔΑΚΕ στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας εύχονται καλή δύναμη, γόνιμη θητεία και αγαστή συνεργασία με τους διευθυντές στων σχολικών μονάδων στους υποδιευθυντές που ανέλαβαν υπηρεσία για τετραετή θητεία. Μια συνεργασία, για να αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες και τα προβλήματα που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς όφελος ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός σχολικών μονάδων ή ομάδων σχολείων για την τοποθέτηση των αναπληρωτών κατά τη Γ’ φάση πρόσληψης.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις προϋπάρχουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και αυτές που προέκυψαν από μακροχρόνιες αναρρωτικές και νέες αποσπάσεις, προχώρησε στον καθορισμό των λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών. Γνώμονάς μας ήταν η τοποθέτηση των αναπληρωτών σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες και η αποφυγή μετακινήσεων σε δύο σχολικές μονάδες που είναι σε διαφορετικές περιοχές. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939