ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 10-11-23

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 10-11-23  (Πράξη 34η)

 

Διάρκεια : 2,5 ώρες.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 10-11-2023 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Αιτήσεις 15 εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους τίτλου.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση εκπ/κού, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του, ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Τo αίτημα θα εξεταστεί στο επόμενο συμβούλιο, διότι πρέπει να διευκρινιστούν από την υπηρεσία κάποια ερωτήματα, που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις 7 εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματα των 6 συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά, ενώ για το αίτημα του άλλου συναδέλφου θα πρέπει να κατατεθεί νέα αίτηση, όπου θα αναγράφονται κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση ανάθεσης υπερωριών.

 Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανάθεση υπερωριών σε δύο Υπ/ντές σχολικών μονάδων.

 Ο αιρετός της ΚΕΕ υπερψήφισε τις αναθέσεις των υπερωριών, διότι υπήρχε συναίνεση από τους ίδιους.

 

Θέμα 5ο: Πρόταση της Δ/ντριας του ΕΠΑΛ Αιγινίου, για ορισμό  υπευθύνων τομέων, για τα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ Αιγινίου.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και ορίστηκε υπεύθυνος ένας εκπ/κός στον τομέα της μηχανολογίας και άλλος ένας για τους υπόλοιπους τομείς.

 

Θέμα 6ο: Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ Κατερίνης- Π.ΕΠΑ.Λ Κατερίνης, του 2ου ΕΠΑ.Λ και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών.

Οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα.

 Ο αιρετός της ΚΕΕ υπερψήφισε τις τροποποιήσεις, διότι υπήρχε τηλεφωνική συναίνεση από τη μεριά των συναδέλφων, σχετικά με τις αλλαγές, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

 

Θέμα 8ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 32 αναπληρωτών, για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 9ο : Αίτημα για έγκριση ωρών διδασκαλίας με μαθήματα Γ΄ανάθεσης.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Παρατήρηση

Ο αιρετός της ΚΕΕ δεν παραβρέθηκε στην Εκάβη, κατά τη συνάντηση των στελεχών της εκπαίδευσης με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκ/σης κ. Κόπτση, που πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 09-11-23, διότι δεν έλαβε καμία απολύτως πρόσκληση (προφορική, τηλεφωνική ή ηλεκτρονική), μολονότι ο Δ/ντής Β΄/θμιας Εκπ/σης κ. Μακρής Γεώργιος,  διαβεβαίωσε πριν απο λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ, ότι θα κληθούν στην παραπάνω συνάντηση οι αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου, καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

“Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”