Ανάγκη επικαιροποίησης πλαισίου σχολικών εκδρομών

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των σχολικών εκδρομών επειδή δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που τις διέπει και ζητούμε  να επικαιροποιηθεί με σκοπό να αποσαφηνίζονται τα όρια ευθύνης των συνοδών εκπαιδευτικών και να μην μετατρέπονται οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί σε εξιλαστήρια θύματα σε περίπτωση που προκύψει κάποια αρνητική εξέλιξη. Είναι αναγκαίο επίσης, να υπάρξει πρόβλεψη για αμοιβές των συνοδών-εκπαιδευτικών στις εκδρομές, για υπερωρίες, σαββατοκύριακα και εκτός έδρας μετακινήσεις. Επιπλέον, ειδική μέριμνα από το Υπουργείο να ληφθεί για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όσες σχολικές εκδρομές επιθυμούν.

Μέχρι η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτά τα ζητήματα,  καλούμε τους συναδέλφους να απέχουν από τη συμμετοχή στις εκδρομές, ως συνοδοί.

Τέλος, καλούμε το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. να αναδείξει το ζήτημα των σχολικών εκδρομών.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

O  Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Ντελής             Φανή Ζιώγα


Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας Σχετικά με σχολικές εκδρομές