Ανάγκη τροποποίησης εγκυκλίου μεταθέσεων στα Μουσικά Σχολεία

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας, μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ανώτατης Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου και από εκπαιδευτικούς Μουσικής και Γενικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Μουσικά Σχολεία στηρίζει το Σύλλογο και τους συναδέλφους των Μουσικών Σχολείων, στην προσπάθειά τους για τροποποίηση της εγκυκλίου των μεταθέσεων στα Μουσικά Σχολεία, με σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων μετάθεσης. Καλούμε τέλος, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων εκπαιδευτικών.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Ντελής Φανή Ζιώγα