ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 2η/18-01-2024

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, προχώρησε στην τροποποίηση Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Εγκρίθηκε η ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό του Γ/σίου Κολινδρού για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, μετά από συναίνεση της συναδέλφου για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΓΕΛ Κολινδρού. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας τριών (3) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ενός (1) διδακτορικού τίτλου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Διαθέσεις και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η συμπληρωματική διάθεση καθώς και η τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών των Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων δύο (2) εκπαιδευτικών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για την πρόσληψη αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εγκρίθηκαν οι πίνακες λειτουργικών κενών για τη Γενική Παιδεία και τις ΣΜΕΑΕ, μετά από σχετική εισήγηση από την υπηρεσία. Στα κενά που δόθηκαν λήφθηκαν υπόψη και όσες ώρες δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. Τα κενά ανά κατηγορία και κλάδο έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΑΠΩ

KENΑ ΑΜΩ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

 

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

 

-1

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

-1

 

 

ΣΜΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΑ ΑΠΩ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-1

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

-1

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

-2

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-2

ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-1

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Ζήσκος Βασίλειος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: bziskos@sch.gr

Τηλ.: 6977455939