Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή 15/9/2019

Θέμα: Β φάση Αιτήσεων απόσπασης 2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε τελικά στις 13 Σεπτεμβρίου η εγκύκλιος για τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Από τις 20 Αυγούστου με συνεχή ενημερωτικά είχαμε αναδείξει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Β΄ φάσης αποσπάσεων έγκαιρα -πριν την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών- αφού εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με σοβαρά προβλήματα περίμεναν με αγωνία να βρεθούν πιο κοντά στην κατοικία τους! Παράλληλα εξακολουθούσαν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά αφού σε περιοχές που ζητούσαν απόσπαση πολλοί εκπαιδευτικοί, προσλήφθηκαν πριν λίγες ημέρες αναπληρωτές/τριες! Ακόμα και μετά την Α΄ φάση αναπληρωτών εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα πάνω από το 60% των λειτουργικών κενών! Έστω και τώρα λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ, θεωρούμε πολύ σημαντική την ικανοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιτήσεων απόσπασης!

Για την καλύτερη ενημέρωση σας τονίζουμε τα παρακάτω:

  1. Ποια η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00. Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή τους. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα μπορούν να κάνουν καμία ενέργεια. Καλό θα είναι να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την κατάθεση της αίτησής τους!

  • Τι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν;

Α) Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10- 04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τους παραπάνω λόγους απόσπασης, ιδιαίτερα στην περίπτωση επιγενόμενων λόγων μετά την Α΄ φάση αποσπάσεων.

Β) Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης. Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, όπου θα αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.

Γ) Ανακλήσεις απόσπασης. Θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν με ακρίβεια το λόγο ανάκλησης με αποτέλεσμα να έχουν απορριφθεί στο παρελθόν κάποια αιτήματα ανάκλησης αποσπάσεων. Πάγιο αίτημά μας είναι σε περίπτωση ανάκλησης να γίνεται κάλυψη της κενωθείσας θέσης απόσπασης από άλλο/η εκπαιδευτικό.

  1. Ποιος ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων;  

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίου αποσπάσεων, και να επιλέξουν από το μενού την ενέργεια που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (Ιστορικό αιτήσεων –Ενέργειες – Επιλογές αίτησης). Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους πρέπει να επιλέξουν επανεξέταση της αίτησης τους (Επιλογές Αίτησης – Επανεξέταση) και στη συνέχεια να προβούν σε αλλαγή των περιοχών προτίμησής τους (Επιλογές Αίτησης -Τροποποίηση περιοχών προτίμησης).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο αυτό, για να μη δηλωθούν λάθος επιλογές!

  • Ποιοι αποκλείονται από τη Β΄ φάση αποσπάσεων;
  • Οι ανακλήσεις, επανεξετάσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας – των κοινών ειδικοτήτων- δεν μπορούν να ζητήσουν απόσπαση στην Πρωτοβάθμια, παρά την ύπαρξη σοβαρών λειτουργικών κενών!
  • ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή νέων αιτήσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
  • ΔΕΝ θα εξεταστούν τυχόν αιτήματα που υποβληθούν για επανεξέταση/τροποποίηση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν ήδη αποσπαστεί.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις/επανεξετάσεις που έχουν υποβληθεί εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ!

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις αυτές η δυνατότητα υποβολής αίτησης των εκπαιδευτικών, με την ύπαρξη τόσο πολλών λειτουργικών κενών! Είναι προφανές ότι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιτήσεων  απόσπασης!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 15/9/2019

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534, 6984517453

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)

Άκης Λουκάς,

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6974320189,

ηλ.δ/νση:loukasevangelos@gmail.com )

                  εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων