Δημογραφικό πρόβλημα και εκπαίδευση Έρευνα Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣYNEK)

27.9.2019

Δημογραφικό πρόβλημα και εκπαίδευση

 Έρευνα Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣYNEK)

 

Η κυβέρνηση ακυρώνει τους προγραμματισμένους διορισμούς στην γενική εκπαίδευση, με πρόφαση την «επανεξέταση των κενών» αφού πρώτα ερευνηθούν οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην εκπαίδευση.

Οι ΣΥΝΕΚ έχουν ήδη από τον Ιούνιο του 2019 δημοσιεύσει εμπεριστατωμένη έρευνα με τίτλο «Δημογραφικές Εξελίξεις και Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση ως ανάχωμα στο δημογραφικό πρόβλημα – Το δημογραφικό ζήτημα ως ¨ευκαιρία¨ για την εκπαίδευση», στην οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για το πως η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας της μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα στο δημογραφικό πρόβλημα καθώς και για το πως οι δημογραφικές εξελίξεις αποτελούν ευκαιρία αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς επιπλέον κόστος.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στο site των ΣΥΝΕΚ:

https://synekde.files.wordpress.com/2019/06/2019_06_26-dimografiko_compressed.pdf

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΚ