«Αναπτυξιακός» και «ιδιωτικών συμφερόντων» νόμος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

«Αναπτυξιακός»  και «ιδιωτικών συμφερόντων» νόμος

Ζητάμε από την κυβέρνηση να καταργήσει τις διατάξεις του νόμου που θέτουν σε κίνδυνο το Περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό, απειλούν την Δημόσια Υγεία και υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα των Δημοτικών Υπηρεσιών προς όφελος λίγων και εκλεκτών. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους.

Η κυβέρνηση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, οδηγεί στην αγκαλιά των ιδιωτικών συμφερόντων τον ευαίσθητο τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Τα παραδείγματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής σε διάφορους Δήμους της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ρόδος) έδειξαν ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ μεγάλα, καθώς τελικά η αποκομιδή γίνεται μόνο εφόσον είναι συμφέρουσα προς τον ιδιώτη και σε αντίθετη περίπτωση το κόστος μεταφέρεται στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών. Η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, σε συνεργασία με την πλειοψηφία των δημάρχων και περιφερειαρχών να εκχωρήσουν σε ιδιώτες την εκμετάλλευση των απορριμμάτων, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα πλήρους ιδιωτικοποίησης όλων των δημόσιων υπηρεσιών (Παιδεία, Υγεία, Απορρίμματα, Νερό). Μέσα από την ιδιωτικοποίηση, προσπαθεί να καλύψει  τις διαχρονικές ευθύνες της πολιτείας και των δήμων που οδήγησαν στην απαξίωση αυτής της υπηρεσίας μέσω της μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, της πλημμελούς ανανέωσης του εξοπλισμού και της περιορισμένης ανακύκλωσης. Έτσι, με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο δεν θα υπάρξει οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά αυτές θα κληθούν να πληρώσουν για τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Συγχρόνως, η γενικότερη κατεύθυνση του νομοσχεδίου δείχνει την αλλεργική σχέση που έχει η σημερινή κυβέρνηση με το περιβάλλον. Όσον αφορά στις επενδύσεις, μεταφέρεται η αρμοδιότητα για περιβαλλοντική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία στον Υπουργό, ο οποίος θα παίρνει την απόφαση χωρίς να συνεκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενεργειακή αποδοτικότητα, κ.ά.). Ουσιαστικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδυναμώνονται, αντί να γίνονται πιο ισχυροί.

Απαιτούμε:

Α) Την κατάργηση του νόμου

Β) Την αξιοποίηση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης  προς όφελος του δημοσίου και παράλληλα πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων στον τομέα της αποκομιδής καθώς και αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού και επέκταση της διαχείρισης των σκουπιδιών μέσω της ανακύκλωσης

Γ) Τον αυστηρότερο περιβαλλοντικό έλεγχο των περιβαλλοντικών συνεπειών των οικονομικών δραστηριοτήτων