ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ της Κ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

Κανονική συνεδρίαση της 21-11-19 (Πράξη 62η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 21-11-2019 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ, που αφορούσε στην τοποθέτηση εκπ/κού στη σχολική μονάδα, για γραμματειακή υποστήριξη.
Το αίτημα αποσύρθηκε, διότι καλύφθηκε η παραπάνω ανάγκη με την επιστροφή εκπ/κού από αναρρωτική άδεια.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις τεσσάρων μονίμων εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.
Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 3ο: Αιτήσεις πέντε εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ79.01, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).
Τo αίτημα θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση, διότι έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω από την υπηρεσία η συγκεκριμένη περίπτωση.

Θέμα 5ο: Αιτήσεις έξι αναπληρωτών εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.
Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 6ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.
Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 7ο: Αιτήσεις επτά αναπληρωτών εκπ/κών για αναγνώριση οριστικού Μ.Κ.
Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 8ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ04.01, που αφορούσε στη διάθεσή του για παροχή διοικητικού έργου στο ΕΚΦΕ Κατερίνης, για λόγους υγείας.
Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών.
Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 10ο: Ακρόαση αιτημάτων αναπληρωτών εκπ/κών ειδικής αγωγής για το θέμα της αναβάθμισής τους από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους.
Το αίτημά τους ήταν απόλυτα δίκαιο, διότι θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες ενός υπηρεσιακού λάθους, που οφείλεται αποκλειστικά στον κακό κεντρικό συντονισμό από τη μεριά του Υπουργείου σχετικά με τον τρόπο που δηλώνονται τα κενά για την πρόσληψη των αναπληρωτών ειδικής αγωγής.
Η βλάβη που έχουν υποστεί οι παραπάνω εκπ/κοί θα αποκατασταθεί εν μέρει, όταν θα δηλωθούν τα υπόλοιπα κενά για τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη.

Θέμα 11ο: Αίτηση – ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ03, που αφορούσε στη διάθεσή της σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.
Το αίτημά της απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.
Ο αιρετός της ΚΕΕ υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της συναδέλφισσας κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι η συναδέλφισσα θα πρέπει να βρίσκεται τέσσερεις ημέρες ταυτόχρονα σε δύο σχολεία και ο άλλος στο γεγονός ότι η συναδέλφισσα έχει πάρει απόσπαση στο Μουσικό σχολείο από το ΚΥΣΔΕ, που είναι ανώτερο όργανο από το ΠΥΣΔΕ και επιπλέον πουθενά δεν αναφέρεται στη νομοθεσία ότι επιτρέπονται τέτοιες μετακινήσεις.

Θέμα 12ο: Αίτηση-ένσταση αναπληρώτριας εκπ/κού σχετικά με την προσωρινή της τοποθέτηση.
Το αίτημά της ικανοποιήθηκε εν μέρει, λόγω μη ύπαρξης καλύτερης λύσης.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό αναπληρ. μέλος του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6930478469