ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 26-11-19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 26-11-19  (Πράξη 63η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 26-11-2019 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Οργανικά κενά για τμήματα ένταξης.

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ02 12
ΠΕ03 12
ΠΕ04.01 1
ΠΕ04.02 1
ΠΕ04.04 1

 

Τα παραπάνω κενά αποφασίστηκαν ομόφωνα.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ78, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της.

Τo αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Δύο αιτήσεις εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86, για χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματά του έγιναν ομόφωνα δεκτά.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ79.01, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Τo αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, ο οποίος ζήτησε από το συμβούλιο να γίνει εκτενέστερη έρευνα από την υπηρεσία για το παραπάνω θέμα.

 

Θέμα 5ο: Αίτημα της Α΄/θμιας Εκπ/σης με το οποίο ζητούσε να τους διατεθεί εκπ/κός ειδικότητας ΠΕ11, για την κάλυψη νέας λειτουργικής ανάγκης.

Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί από την Α΄/θμια Εκπ/ση να βεβαιώσει εγγράφως ότι δε διαθέτει πλεονάσματα στην ειδικότητα ΠΕ11 και εφόσον λάβει το σχετικό έγγραφο, να προβεί στην απαραίτητη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Θέμα 6ο: Ακρόαση τριών αναπληρωτών εκπ/κών για θέματα σχετικά με τα οργανικά κενά στα τμήματα ένταξης και για θέματα σχετικά με την παράλληλη στήριξη. 

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων και διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, εξαιτίας νέων λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469