ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 05-12-19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 05-12-19  (Πράξη 66η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 05-12-2019 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ89.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα  2ο: Τροποποίηση της διάθεσης εκπ/κών σε άλλες σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Οι δύο αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα, διατυπώνοντας όμως ο αιρετός της ΚΕΕ την επιφύλαξή του σε περίπτωση που ο εκπ/κός είναι την ίδια μέρα ταυτόχρονα σε δύο βάρδιες λόγω της διάθεσής του στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ από άλλη πρωινή σχολική μονάδα.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων εκπ/κών, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 4:1 η τροποποίηση της προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι  ο συνάδελφος θα συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε πέντε σχολικές μονάδες εκ των οποίων δύο βρίσκονται στο Αιγίνιο, μία στο Μακρύγιαλο, μία στα Αλώνια και μία στη Ρητίνη. Επιπλέον ο ανωτέρω συνάδελφος βρέθηκε σήμερα χωρίς ωράριο, διότι επέστρεψε εκπ/κός της ειδικότητάς του με οργανική στο σχολείο που ήταν τοποθετημένος, μετά την παραίτηση της από το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου.

Οι αιρετοί της ΔΑΚΕ προφανώς στηρίζουν τέτοιες τοποθετήσεις, διότι θεωρούν φυσιολογικό οι συνάδελφοι να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε πέντε σχολικές μονάδες οι οποίες είναι διασπαρμένες σε όλο το νομό, αν και οι ίδιοι κατέθεταν ένσταση στο παρελθόν όταν το ΠΥΣΔΕ διέθετε κάποιον από αυτούς σε δύο σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469