ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 11-12-19  (Πράξη 67η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 11-12-2019 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ80, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 2ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.    

Θέμα 3ο: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών που προέκυψαν στα ΕΠΑ.Λ, εξαιτίας της έναρξης του προγράμματος της ΜΝΑΕ σε αυτά.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 5ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία σε 37 αναπληρωτές εκπ/κούς, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 6ο: Ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ88.01, που αφορούσε στην απόφαση διάθεσής του σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Η ένστασή της έγινε ομόφωνα δεκτή διότι βρέθηκε εναλλακτική λύση, αφού επέστρεψε εκπ/κός από μακροχρόνια άδεια.

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ ( Πράξη 6η )

 

Θέμα 1ο: Αίτημα της Α΄/θμιας Εκπ/σης για  διάθεση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ11, από την Β΄/θμια Εκπ/ση στην Α΄/θμια, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, που προκύπτουν από την έναρξη του προγράμματος κολύμβησης.

Έγινε δεκτό το αίτημα κατά πλειοψηφία 7:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε την παραπάνω απόφαση για τρεις λόγους:

Α) Υπάρχουν εκπ/κοί της Α΄/θμιας Εκπ/σης ειδικότητας ΠΕ11, που παρέχουν διοικητικό έργο στη Διεύθυνσή τους και μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες.

Β) Οι εκπ/κοί που θα μετακινηθούν από τη Β΄/θμια Εκπ/ση στην Α΄/θμια θα αφήσουν κάποιες σχολικές μονάδες χωρίς γραμματειακή υποστήριξη.

Γ) Οι δύο εκπ/κοί της Β΄/θμιας Εκπ/σης που θα καλύψουν τα παραπάνω κενά, θα υποχρεώνονται καθημερινά σε μεγάλες μετακινήσεις, λόγω της μεγάλης απόστασης του τόπου κατοικίας τους από τις εν λόγω σχολικές μονάδες.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469