ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 18-12-19  (Πράξη 68η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 18-12-2019 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτηση παραίτησης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86 από τη θέση του υπεύθυνου τομέα.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό από το συμβούλιο, το οποίο κατέθεσε θετική εισήγηση προς το Δ/ντή Εκπ/σης, ενώ η  απόφαση θα εκδοθεί από αυτόν.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις τεσσάρων αναπληρωτών εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ80 και ΠΕ87.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημα του πρώτου συναδέλφου έγινε ομόφωνα δεκτό, ενώ του δεύτερου απορρίφθηκε, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση αδιόριστου εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04.05, που αφορούσε στην κατανομή των οργανικών κενών των τμημάτων ένταξης για τον κλάδο ΠΕ04.

Η απάντηση που θα λάβει από την υπηρεσία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε το συμβούλιο, όπου για τον υπολογισμό των παραπάνω κενών εφαρμόστηκε η σχετική οδηγία του υπουργείου με αρ. πρωτ. 182304/Ε2/21-11-2019. Συνεπώς ούτε ευνοήθηκε αλλά και ούτε αδικήθηκε κάποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και αφορούσε συνολικά 22 εκπ/κούς. 

 

Θέμα 6ο: Ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία.

Από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου αποφασίστηκε η ένταξη τεσσάρων συναδέλφων σε ειδική κατηγορία από τους έξι συνολικά αιτούντες.

Ο αιρετός της ΚΕΕ δε συμμετείχε στο παραπάνω θέμα, διότι με βάσει την υπάρχουσα νομοθεσία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συμβουλίου.

 

Θέμα 7ο: Απόσπαση εκπ/κού, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών και μάλιστα κατόπιν αίτησης που κατέθεσε, με την οποία αιτούνταν να διατεθεί σε άλλες σχολικές μονάδες, μετά τη λήξη της άδειάς της, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, στην οποία κατέχει οργανική θέση.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Ο αιρετός της ΚΕΕ συμφώνησε με την παραπάνω απόφαση μολονότι η συνάδελφος θα συμπληρώνει το ωράριό της σε τέσσερεις απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, διότι αφ’ ενός υποβλήθηκε σχετική αίτηση από την ίδια και αφ’ ετέρου ενημερώθηκε από το συμβούλιο για τα συγκεκριμένα κενά και υπήρχε συναίνεση από την ίδια.

 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της διάθεσης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 σε άλλες σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου .

Αποφασίστηκε ομόφωνα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 9ο: Αίτηση – ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στη διάθεσή της σε άλλες σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ  (Πράξη 7η)

 

Θέμα 1ο: Υποχρεωτική διάθεση και τοποθέτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ11, από την Β΄/θμια Εκπ/ση στην Α΄/θμια.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία 8:2, μειοψηφώντας οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε την παραπάνω απόφαση για τρεις λόγους:

Α) Υπάρχουν εκπ/κοί της Α΄/θμιας Εκπ/σης ειδικότητας ΠΕ11, που παρέχουν διοικητικό έργο στη Διεύθυνσή τους και μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες.

Β) Οι εκπ/κοί που θα μετακινηθούν από τη Β΄/θμια Εκπ/ση στην Α΄/θμια θα αφήσουν κάποιες σχολικές μονάδες χωρίς γραμματειακή υποστήριξη.

Γ) Οι δύο εκπ/κοί της Β΄/θμιας Εκπ/σης που θα καλύψουν τα παραπάνω κενά, θα υποχρεώνονται καθημερινά σε μεγάλες μετακινήσεις, λόγω της μεγάλης απόστασης του τόπου κατοικίας τους από τις εν λόγω σχολικές μονάδες.

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469