ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 20-12-19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 19-12-19  (Πράξη 69η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 19-12-2019 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Προσωρινή τοποθέτηση ωρομίσθιων εμπειροτεχνών μουσικών.

Ομόφωνα τοποθετήθηκαν δύο ωρομίσθιοι εμπειροτέχνες μουσικοί στο Μουσικό Σχολείο.

 

 

 

 

 

Κανονική συνεδρίαση της 20-12-19  (Πράξη 70η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 20-12-2019 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 για ανάκληση της τοποθέτησής της από κατ’ οίκον διδασκαλία.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα και σύμφωνα με την πρόταση του αιρετού της ΚΕΕ θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών σε κατ’ οίκον διδασκαλίες.

 

Θέμα 2ο: Προσωρινή τοποθέτηση ωρομίσθιου εκπ/κού ειδικότητας ΤΕ16.

Ο παραπάνω εκπ/κός τοποθετήθηκε ομόφωνα στο Μουσικό Σχολείο.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04.05 για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

 

Θέμα 4ο: Λειτουργικά κενά για πρόσληψη αναπληρωτών, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας κατά την προηγούμενη φάση της πρόσληψης των αναπληρωτών.

 

Ειδικότητα Πλήθος αναπληρωτών Τύπος κενού
ΠΕ02 1 Α.Μ.Ω ( 15 ώρες ) ΤΥ-ΖΕΠ
ΠΕ03 1 Α.Μ.Ω ( 15 ώρες ) Μ.Ν.Α.Ε.
ΠΕ03 1 Α.Μ.Ω ( 13 ώρες ) Γενικής Παιδείας
ΠΕ87.08 1 Α.Μ.Ω ( 11 ώρες ) Γενικής Παιδείας

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469