ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 10-01-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 03-01-2020  (Πράξη 1η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 03-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Προσωρινή τοποθέτηση ωρομίσθιου εκπ/κού στο Μουσικό Σχολείο.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Κανονική συνεδρίαση της 08-01-2020  (Πράξη 2η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 08-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Προσωρινή τοποθέτηση ωρομίσθιου εκπ/κού στο Μουσικό Σχολείο.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

 

Κανονική συνεδρίαση της 10-01-2020  (Πράξη 3η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 10-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, που αφορούσε στην κάλυψη νέων λειτουργικών κενών.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε εν μέρει, ενώ τα εναπομείναντα κενά θα καλυφθούν με υπερωρίες.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 2ο : Αίτημα της Δ/ντριας του 5ου Γυμνασίου, που αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, σχετικά με την επιστροφή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 από μακροχρόνια άδεια.

Το αίτημα δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι προέκυψε νέο λειτουργικό κενό στην ειδικότητα ΠΕ02, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί άμεσα.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις πέντε εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στην ένταξή της σε ειδική κατηγορία.

Το αίτημά της απορρίφθηκε ομόφωνα από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, διότι η περίπτωσή της δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις, που αναφέρονται από το Π.Δ. 50/96 και Π.Δ. 100/97.

Ο αιρετός της ΚΕΕ απέχει ως γνωστό από θέματα, που αφορούν στην ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία, επειδή το θέμα δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του ΠΥΣΔΕ.

  

Θέμα 5ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06, που αφορούσε στην τροποποίηση της προσωρινής της τοποθέτησης, λόγω επιστροφής άλλης εκπ/κού της ίδιας ειδικότητας από μακροχρόνια άδεια.

Το αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων εκπ/κών και τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών.

 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, εκτός από μία περίπτωση που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 3:2, μειοψηφώντας οι δύο αιρετοί.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε την παραπάνω τοποθέτηση, διότι αφορούσε κατ’ οίκον διδασκαλία και μάλιστα χωρίς αίτηση του εκπ/κού.

 

Θέμα 7ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 12 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών, για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 8ο: Αίτηση – ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ11, που αφορούσε στην προσωρινή της τοποθέτηση.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου παρέπεμψε προς εξέταση το παραπάνω αίτημα στην κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ.

 

«Η Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών εύχεται ολόψυχα το νέο έτος να είναι  γεμάτο υγεία, πρόοδο, ευημερία, ηρεμία και ευτυχία για εσάς και τις οικογένειές σας.»

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469